Marielle Olsson

Vaktmästare|Caretaker

  • Tjänstetitel: Vaktmästare
  • Avdelning: Avdelningen för Infrastruktur (INFRA)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427817
  • E-postadress: marielle.olsson@miun.se
  • Rumsnummer: G2307
  • Ort: Östersund

Sidan uppdaterades 2022-08-17