Märit Englund

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för omvårdnad (OMV)
  • Telefon arbete: 010-1428406
  • E-postadress: marit.englund@miun.se
  • Rumsnummer: K 343
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Omvårdnad