Maritta Lidin

Maritta Lidin

Handläggare, Antagning|Admission Administrator

  • Tjänstetitel: Handläggare, Antagning
  • Annan titel: Antagningsenheten, Schemafunktionen
  • Avdelning: Avdelningen för studieadministration (STUA)
  • Telefon arbete: +46101428659
  • E-postadress: maritta.lidin@miun.se
  • Rumsnummer: F218
  • Ort: Sundsvall

Övrigt

Arbetar med nationell antagning. Kontaktperson för EJT och HSV. Handlägger uppdragsutbildning och parallelläsning.

Resurs vid Schemafunktionen