Markus Lundström

Universitets-/Högskolelektor |Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitets-/Högskolelektor
  • Akademisk titel: Docent
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428259
  • E-postadress: markus.lundstrom@miun.se
  • Anställd vid ämnet: Sociologi

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Lundström, M. (2023). Political Imaginations of Community Kitchens in Sweden. Critical Sociology, vol. 49: 2, ss. 305-318.  

Lundström, M. (2022). Synchronization of the Corona Crisis. Time & Society, vol. 31: 3, ss. 317-334.  

Lundström, M. & Sartoretto, P. (2022). The Temporal Nexus of Collective Memory Mediation : Print and Digital Media in Brazil's Landless Movement 1984-2019. Social Movement Studies, vol. 21: 4, ss. 453-468.  

Lundström, M. (2021). Children's perspectives on everyday racism in Sweden. Sociologisk forskning, vol. 58: 4, ss. 433-454.  

Lundström, M. (2021). Pippi's posthuman power. International journal of sociology and social policy, vol. 41: 3-4, ss. 348-360.  

Lundström, M. & Poletti Lundström, T. (2021). Podcast ethnography. International Journal of Social Research Methodology, vol. 24: 3, ss. 289-299.  

Poletti Lundström, T. & Lundström, M. (2021). Radical-Nationalist Podcasting under a Post-Fascist Condition : The Swedish Podcast Motgift. Fascism, vol. 10: 1, ss. 186-201.  

Lundström, M. & de los Reyes, P. (2021). Researching Otherwise? Autoethnographic Notes on the 2013 Stockholm Riots. Critical Sociology, vol. 47: 7-8, ss. 1159-1170.  

Lundström, M. (2021). "The Ballot Humbug" : Anarchist Women and Women’s Suffrage. Moving the social. Journal of social history and the history of social movements,

Larsson, S. & Lundström, M. (2020). Anarchy in the Game of Thrones. Neohelicon, vol. 47, ss. 117-129.  

Lundström, M. (2020). Toward Anarchy : A Historical Sketch of the Anarchism-Democracy Divide. Theory in Action, vol. 13: 1, ss. 80-114.  

Lundström, M. (2019). “We do this because the market demands it” : alternative meat production and the speciesist logic. Agriculture and Human Values, vol. 36: 1, ss. 127-136.  

Lundström, M. (2016). Handledningens potential, examinationens låsningar - om uppsatsmomentets konflikt mellan formativ och summativ bedömning. Utbildning och Lärande / Education and Learning, vol. 10: 1, ss. 88-93.

Lundström, M. (2016). Handledningens potential, examinationens låsningar - om uppsatsmomentets konflikt mellan formativ och summativ bedömning. Utbildning och Lärande / Education and Learning, vol. 10: 1, ss. 88-93.  

Lundström, M. (2016). Handledningens potential, examineringens låsningar – om uppsatsmomentets konflikt mellan formativ och summativ bedömning. Utbildning och Lärande / Education and Learning, vol. 10: 1  

Lundström, M. & Lundström, T. (2016). Hundra år av radikal nationalism. ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys, : 5, ss. 39-66.  

Lundström, M. (2011). Dynamics of the Livestock Revolution : Marginalization and Resistance in Southern Brazil. Journal of Sustainable Agriculture, vol. 35: 2, ss. 202-232.  

Artiklar, forskningsöversikter

Lundström, M. (2022). Young in pandemic times : a scoping review of COVID-19 social impacts on youth. International Journal of Adolescence and Youth, vol. 27: 1, ss. 432-443.  

Lundström, M. (2019). The Political Economy of Meat. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, vol. 32: 1, ss. 95-104.  

Artiklar, recensioner

Lundström, M. (2014). Konsten att förespråka genom att jämföra : Bokanmälan: Richard D. Wolff och Stephen A. Resnick: Contending Economic Theories. Ekonomisk Debatt, vol. 42: 1, ss. 65-67.

Lundström, M. (2014). Konsten att förespråka genom att jämföra : Bokanmälan: Richard D. Wolff och Stephen A. Resnick: Contending Economic Theories. Ekonomisk Debatt, vol. 42: 1, ss. 65-67.

Lundström, M. (). Book Review : Daniel Raventós & Julie Wark: Against Charity. Anarchist Studies,

Böcker

Lundström, M. (2023). Anarchist Critique of Radical Democracy : The Impossible Argument, Second Edition. PM Press

Lundström, M. (2018). Anarchist Critique of Radical Democracy : The Impossible Argument. Cham : Palgrave Macmillan (The Theories, Concepts and Practices of Democracy ).  

Lundström, M. (2017). The Making of Resistance : Brazil’s Landless Movement and Narrative Enactment. Cham : Springer (SpringerBriefs in Sociology ).  

Doktorsavhandlingar

Lundström, M. (2017). The Making of Resistance : Brazil’s Landless Movement and Narrative Enactment. Diss. Stockholm : Department of Economic History, Stockholm University, 2017

Kapitel i böcker, del av antologier

Lundström, M. (2023). When Anarchism Met Punk. I Social Movements in 1980s Sweden : Contention in the Welfare State. Cham : Palgrave Macmillan (Palgrave Studies in the History of Social Movements). S. 81-109.  

Karcher, N. & Lundström, M. (2022). The Nature of Nordic Fascism : An Introduction. I Nordic Fascism : Fragments of an Entangled History. London : Routledge (Routledge studies in fascism and the far right). S. 1-14.  

Lundström, M. (2016). Det demokratiska hotet. I Bortom kravallerna : Konflikt, tillhörighet och representation i Husby. Stockholm : Stockholmia förlag. S. 25-50.

Rapporter

Lundström, M. & Wendt Höjer, F. (2021). Erfarenheter av rasism i kontakt med svenska myndigheter och andra offentliga verksamheter : en kunskapsöversikt. Stockholm : Forum för levande historia  

Rosenlundh, S. A. , Lundström, M. & Vogel, A. (2021). Vuxna - Vad gör dom? : Barns röster om rasism i skolan. Stockholm : Rädda Barnen  

de los Reyes, P. , Hörnqvist, M. , Boréus, K. , Estrada, F. , Flyghed, J. , González Arriagada, A. , Lundgren, M. & Lundström, M. (2014). "Bilen brinner... men problemen är kvar" : Berättelser om om Husbyhändelserna i maj 2013. Stockholm : Stockholmia förlag

Lundström, M. (2010). Etik för dyrt för svenska kaffebolag : En uppföljningsrapport om kaffe från Brasilien. Stockholm : Swedwatch (Swedwatch rapport 35).

Övrigt

Lundström, M. (2019). Demokrati eller anarki?. Stockholm : Kungliga biblioteket. (Demokrati100.se).

Sidan uppdaterades 2022-12-21