Martina Granholm

Universitetslektor|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Ansvarsområde: Studierektor GU för Arkiv- och informationsvetenskap, Datavetenskap samt Industriell organisation och ekonomi
  • Avdelning: Institutionen för Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem (KKI)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428627
  • E-postadress: martina.granholm@miun.se
  • Rumsnummer: L412
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre
  • Anställd vid ämnet: Datavetenskap

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Granholm, M. , Holand, I. S. , Mozelius, P. & Stjernström, O. (2021). Information sharing during cross‐border collaboration from a dialect continua perspective. Journal of Contingencies and Crisis Management,    

Granholm, M. (2018). Materiality matters when organizing for crisis managament. International Journal of Information Systems for Crisis Response and Management, vol. 10: 2  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Granholm, M. (2022). Verksamhetens påverkan på post-adoptiva teknikval. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 361)  

Konferensbidrag

Borglund, E. A. M. , Granholm, M. & Andersson, U. (2021). Virtual Emergency Operation Centre : How to manage a crisis from an EOC when you need to work from home. I ISCRAM 2021 Conference Proceedings – 18th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management. Blackburg, VA, USA : . S. 238--245.  

Borglund, E. A. M. & Granholm, M. (2020). You Talk the Talk - But What Do You Talk About?. I Proceedings of the 17th ISCRAM Conference. Blacksburg, VA, USA : . S. 295--302.

Granholm, M. & Borglund, E. A. M. (2018). Affordance for municipal crisis management. I Selected Papers of the Information Systems Research Seminar in Scandinavia Issue nr 9 (2018). (IRIS: Selected Papers of the Information Systems Research Seminar in Scandinavia)

Granholm, M. (2017). What about IT? Crisis Exercises for multiple skills. Paper presented at the ISCRAM 2017 - 14th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management, May 21-24, 2017, Albi, France

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Granholm, M. (2019). Materialitetens roller och förutsättningar i kommunal krisledning. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University licentiate thesis : 146)  

Rapporter

Granholm, M. & Svare Holand, I. (2017). Øvelse Nord 2017 : Evaluering. Nord universitet, Mittuniversitetet

Sidan uppdaterades 2023-02-01