Martina Granholm

Universitetsadjunkt|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Annan titel: Studierektor
  • Ansvarsområde: Industriell organisation och ekonomi samt Arkiv- och informationsvetenskap
  • Avdelning: Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428627
  • E-postadress: martina.granholm@miun.se
  • Rumsnummer: L412
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre

Jag började som laborationsassistent 1999 och har därefter både förkovrat mig själv och undervisat i datavetenskapliga kurser. Genom åren har jag haft olika uppdrag, bland annat har jag jobbat som pedagogiskt och tekniskt stöd, varit lika villkorsombud och skyddsombud.

2019 började jag som studierektor för ämnena Industriell organisation och ekonomi samt Arkiv- och informationsvetenskap.

2022 disputerade jag inom data- och systemvetenskap

Bakgrund

Filosofie doktor i data- och systemvetenskap, 2022,
Licentiatexamen i data- och systemvetenskap,
Magister i lärande, kommunikation och IT,
Magister i kvalitets- och ledarskapsutveckling,
Kandidat i psykologi,
Högskoleexamen i Datateknik

Forskningsområden

Jag forskar om teknikanvändning och teknikadoption med speciellt fokus på informationssystem i krislednings-sammanhang. Den forskning som bedrivits har haft ett aktivitetsteoretiskt perspektiv för att kunna fånga verksamhetens inverkan på teknikanvändning och -adoption.

Forskning

Inom projektet Gränsöverskridande samarbete för säkerhet (GSS3) genomför jag de studier som kommer ligga till grund för min doktorsavhandling. Projektet arbetar för att öka kunskap och färdigheter som behövs för att få en effektiv krishantering över gränsen mellan Norge och Sverige.

Är med i Forum för digitalisering (FODI).

Undervisning

Jag undervisar i huvudsak på distans inom datavetenskapliga kurser på grundnivå.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Granholm, M. , Holand, I. S. , Mozelius, P. & Stjernström, O. (2021). Information sharing during cross‐border collaboration from a dialect continua perspective. Journal of Contingencies and Crisis Management,    

Granholm, M. (2018). Materiality matters when organizing for crisis managament. International Journal of Information Systems for Crisis Response and Management, vol. 10: 2  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Granholm, M. (2022). Verksamhetens påverkan på post-adoptiva teknikval. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 361)  

Konferensbidrag

Borglund, E. A. M. , Granholm, M. & Andersson, U. (2021). Virtual Emergency Operation Centre : How to manage a crisis from an EOC when you need to work from home. I ISCRAM 2021 Conference Proceedings – 18th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management. Blackburg, VA, USA : . S. 238--245.  

Borglund, E. A. M. & Granholm, M. (2020). You Talk the Talk - But What Do You Talk About?. I Proceedings of the 17th ISCRAM Conference. Blacksburg, VA, USA : . S. 295--302.

Granholm, M. & Borglund, E. A. M. (2018). Affordance for municipal crisis management. I Selected Papers of the Information Systems Research Seminar in Scandinavia Issue nr 9 (2018). (IRIS: Selected Papers of the Information Systems Research Seminar in Scandinavia)

Granholm, M. (2017). What about IT? Crisis Exercises for multiple skills. Paper presented at the ISCRAM 2017 - 14th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management, May 21-24, 2017, Albi, France

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Granholm, M. (2019). Materialitetens roller och förutsättningar i kommunal krisledning. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University licentiate thesis : 146)  

Rapporter

Granholm, M. & Svare Holand, I. (2017). Øvelse Nord 2017 : Evaluering. Nord universitet, Mittuniversitetet

Sidan uppdaterades 2022-02-16