Martina Granholm

Martina Granholm

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST)
  • Telefon arbete: +46101428627
  • E-postadress: martina.granholm@miun.se
  • Rumsnummer: L412
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre

Bakgrund

Jag har undervisat Datavetenskapliga kurser vid Mittuniversitetet sedan 1999.

Licentiatexamen Data- och systemvetenskap
Magister i Kvalitets- och ledarskapsutveckling,
Magister i Lärande, kommunikation och IT,
Kandidat i Psykologi,
Högskoleexamen i Datateknik

Forskningsområden

Mitt fokus för forskning är inom teknikanvändning under kris. För tillfället inriktar jag mig på hur teknik används i kommunala stabsrum under deras inriktnings- och samordningsarbete.

Forskning

Inom projektet Gränsöverskridande samarbete för säkerhet (GSS3) genomför jag de studier som kommer ligga till grund för min doktorsavhandling. Projektet arbetar för att öka kunskap och färdigheter som behövs för att få en effektiv krishantering över gränsen mellan Norge och Sverige.

Är med i Forum för digitalisering (FODI).

Undervisning

Jag undervisar i Datavetenskapliga kurser på grundnivå.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Granholm, M. (2018). Materiality matters when organizing for crisis managament. International Journal of Information Systems for Crisis Response and Management, vol. 10: 2  

Konferensbidrag

Borglund, E. A. M. , Granholm, M. & Andersson, U. (2021). Virtual Emergency Operation Centre : How to manage a crisis from an EOC when you need to work from home. I ISCRAM 2021 Conference Proceedings – 18th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management. Blackburg, VA, USA :  

Borglund, E. A. M. & Granholm, M. (2020). You Talk the Talk - But What Do You Talk About?. I Proceedings of the 17th ISCRAM Conference. Blacksburg, VA, USA : . S. 295--302.

Granholm, M. & Borglund, E. A. M. (2018). Affordance for municipal crisis management. I Selected Papers of the Information Systems Research Seminar in Scandinavia Issue nr 9 (2018). (IRIS: Selected Papers of the Information Systems Research Seminar in Scandinavia)

Granholm, M. (2017). What about IT? Crisis Exercises for multiple skills. Paper presented at the ISCRAM 2017 - 14th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management, May 21-24, 2017, Albi, France

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Granholm, M. (2019). Materialitetens roller och förutsättningar i kommunal krisledning. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University licentiate thesis : 146)  

Rapporter

Granholm, M. & Svare Holand, I. (2017). Øvelse Nord 2017 : Evaluering. Nord universitet, Mittuniversitetet