Matilda Dahlén

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Ämnen: Engelska, Historia, Litteraturvetenskap, Religionsvetenskap, Svenska som andraspråk, Svenska språket
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • E-postadress: matilda.dahlen@miun.se
  • Besöksadress: Sidsjövägen 5, hus E
  • Rumsnummer: E122

Jag arbetar inom Fakulteten för Humanvetenskap (HUV) som fakultetshandläggare, och administrerar följande program och kurser för Humaniora och Samhällsvetenskap (HSV):

Magisterprogram i engelska, 60 hp
Magisterprogram i historia, 60 hp
Magisterprogram i litteraturvetenskap, 60 hp
Magisterprogram i religionsvetenskap, 60 hp
Magisterprogram i svenska språket, 60 hp

Fristående kurser inom engelska, historia, litteraturvetenskap, religionsvetenskap, svenska språket samt svenska som andraspråk.

Jag är också sekreterare i Ämneskollegium för Svenska språket och Litteraturvetenskap.

Bakgrund

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Statsvetenskap