Matilda Dahlén

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428330
  • E-postadress: matilda.dahlen@miun.se
  • Besöksadress: Sidsjövägen 5, hus E
  • Rumsnummer: E122
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Engelska, Historia, Litteraturvetenskap, Svenska som andraspråk, Svenska språket

Jag arbetar inom Fakulteten för Humanvetenskap (HUV) som fakultetshandläggare, och administrerar följande program och kurser för institutionen Humaniora och Samhällsvetenskap (HSV):

Ämneslärarprogrammet, 300-330 hp
Magisterprogram i engelska, 60 hp
Magisterprogram i historia, 60 hp
Magisterprogram i litteraturvetenskap, 60 hp
Magisterprogram i svenska språket, 60 hp

Fristående kurser inom engelska, historia, litteraturvetenskap, svenska språket samt svenska som andraspråk.

Jag är också sekreterare för ämneskollegierna i Svenska språket och Svenska som andraspråk samt Litteraturvetenskap.

Bakgrund

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Statsvetenskap