Mats Deland

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Annan titel: Docent
  • Ansvarsområde: För närvarande inte verksam vid Mittuniversitetet.
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • E-postadress: mats.deland@miun.se
  • Besöksadress: Hus M, våning 4, Sundsvall.
  • Ort: Sundsvall

Bakgrund

Doktor i ekonomisk historia, Stockholm 2001.
Docent i historia, Uppsala 2012.

Forskningsområden

Urbanhistoria.
Förintelsen.
Högerextremism och nazism.
Historia och internationell lag.

Övrigt

Redaktör för Det vita fältet, Samtida forskning om högerextremism

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Deland, M. (2019). Om den negativa kärleken : En essä om klass och fascism. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 2-3, ss. 109-119.    

Artiklar, recensioner

Deland, M. (2019). Ny rapport om finländska SS-frivilliga och övergreppen mot judar 1941–1943. Nordisk judaistik - Scandinavian Jewish Studies, vol. 30: 1, ss. 109-113.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Deland, M. (2019). Trädgårdsstaden : En demokratisk livsmiljö. I Per O. Hallman. Stadsplanekonstens förnyare : Samfundet S:t Eriks årsbok 2019. Stockholm : Samfundet S:t Erik och Appell förlag. S. 39-49.  

Deland, M. (2018). Emotions and the law. I International Humanitarian Law and Justice : Historical and Sociological Perspectives. London : Routledge. S. 129-133.

Deland, M. , Klamberg, M. & Wrange, P. (2018). Introduction : historicizing international  humanitarian law. I International Humanitarian Law and Justice : Historical and Sociological Perspectives. London : Routledge. S. 9-16.

Deland, M. (2018). The feminist origins of the Swedish Red Cross. I International Humanitarian Law and Justice : Historical and Sociological Perspectives. London : Routledge. S. 212-224.

Segesser, D. M. & Deland, M. (2018). The lawyer as an actor in history and society. I International Humanitarian Law and Justice : Historical and Sociological Perspectives. London : Routledge. S. 175-182.

Samlingsverk (redaktör)

Deland, M. (ed.) , Klamberg, M. (ed.) & Wrange, P. (ed.) (2018). International Humanitarian Law and Justice : Historical and Sociological Perspectives. London : Routledge