Maud Albertsson

Spara favorit

Arbetar vid Ladokenheten.

- är systemansvarig för Mittuniversitetets utbildningsdatabas Atlas. I det arbetet ingår bland annat utbildning, support, kravställning/beställning, testning mm.

- arbetar även med Ladok. Huvudområden, fördjupning, kurser och kurstillfällen. Experthjälp till vissa sidosystem till Ladok.

- ansvarar för universitetets kravspecifikationer för kurs- och utbildningsplaner