Maud Albertsson

Maud Albertsson

Systemspecialist|Systemspecialist

  • Tjänstetitel: Systemspecialist
  • Ansvarsområde: Ladok/Atlas
  • Avdelning: Avdelningen för studieadministration (STUA)
  • Telefon arbete: +46101428799
  • E-postadress: maud.albertsson@miun.se
  • Rumsnummer: E306
  • Ort: Östersund

Arbetar vid Ladokfunktionen.

- är systemansvarig för Mittuniversitetets utbildningsdatabas Atlas. I det arbetet ingår bland annat utbildning, support, kravställning/beställning, testning mm.

- arbetar även med Ladok. Kurser, program, tillfällen, moduler, strukturer (programtillfällen och paket), utbildningsinformationen i Ladok.

- experthjälp mot vissa sidosystem till Ladok och Atlas när det gäller utbildningsinformation.

- ansvarar för universitetets regler för kurs- och utbildningsplaner