Mia Wiklander

  • Annan titel: Utbildningsadministrativ chef, HUV
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: 010-142 82 68
  • E-postadress: mia.wiklander@miun.se
  • Besöksadress: Hus P, plan 2, Östersund
  • Rumsnummer: B222
  • Ort: Östersund

Bakgrund

Filosofie magisterexamen i sociologi vid dåvarande Mitthögskolan 2003. Arbetade under studenttiden extra som studentambassadör, tentavakt och på antagningen. 1 april 2003 fick jag jobb på Utbildnings- och forskningsbyrån, UFB, som utbildningshandläggare för Humanvetenskapliga områdesnämnden där jag var kvar till 1 januari 2005 då jag började som grundutbildningssamordnare och ledningsstöd på Institutionen för hälsovetenskap. Jag blev kvar på IHV i sju år och därefter fick jag jobb som kanslichef på Institutionen för samhällsvetenskap. På SHV hann jag bara vara drygt ett år eftersom Mittuniversitetet omorganiserade från 1 april 2013 vilket bland annat innebar att all utbildningsadministrativ personal flyttades till fakultetskanslierna. Från och med den nya organisationen har jag arbetat som Utbildningsadministrativ chef på HUV-kansliet.

Övrigt

Paper Högskoleverkets kvalitetskonferens Jonsson, L., Wiklander, M., & Öhman, S. (2007). Arbete med kursplaner i en databasmiljö – ett brukarperspektiv. HSV Kvalitetskonferens, 2007-10-10. Umeå Universitet, Umeå.