Mikael Becker

Spara favorit

Bakgrund

Ingenjör i Grafisk teknologi.
Utbildad Idrottstränare.

Background:
Engineer in Graphic Arts Technology.
Two years at the Sports academy.

Forskningsområden

Inget aktivt men intresserad av användbarhet/tillgänglighet.

No active research, interest in usability/accessability.

Pågående forskning

-

Undervisning

Undervisar mestadels i Grafisk design (typografi och form, digital bildbehandling, illustration, tryck och webbdesign).
En mindre del med journalisterna datavisualisering och tidningsredigering.

Teaching mostly Graphic design (typography, digital imaging, illustration, print and webdesign).
A smaller part with the journalist, data-visualisation and newspaper editing.