Mikael Becker

Spara favorit

Bakgrund

Ingenjör i Grafisk teknologi. Engineer in Graphic Arts Technology.
Utbildad Idrottstränare. Sports academy.

Forskningsområden

Inget aktivt. Men intresserad av användbarhet/tillgänglighet.
Not active. interest in usability/accessability.

Pågående forskning

-

Undervisning

Undervisar mestadels i Grafisk design (typografi och form, digital bildbehandling, illustration, tryck och webbdesign). En mindre del med journalisterna och tidningsredigering.
Teaching mostly Graphic design (typography, digital imaging, illustration, print and webbdesign). A smaller part with the journalist, newspaper editing.