Mikael Reberg

Spara favorit

Bakgrund

Sedan 2016 verksam vid universitetsbibliotekets avdelning för Studiemiljö och kommunikation (SOK). Innan dess verksam vid Mittuniversitetets Lärande- och resurscentrum (LRC) som koordinator och pedagogisk utvecklare i Sundsvall sedan 2011.

Har sedan 2000 undervisat i ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) vid flera lärosäten. Har före det arbetat bland annat som datorpedagog och i näringslivet med medarbetarutbildningar inom informationshantering.

Grundutbildning i MKV samt i Datavetenskap med inriktning mot människa-datorinteraktion; doktorandstudier i MKV. Har även studerat olika kurser inom högskolepedagogik.

Undervisning

Vid universitetsbiblioteket och LRC handledning, seminarier och workshops om e-lärande och didaktik för universitetets lärare, undervisning inom informationskompetens för studenter, webbpublicering med Liferay för personalgrupper, internutbildning för studentmentorer samt introduktionsföreläsningar för nya studenter om högskolestudier.

Inom MKV handledning och undervisning om bland annat kommunikationsteori, kvalitativ metod, kritisk teori, medieutveckling, planerad/strategisk kommunikation och publikstudier.

Övrigt

¤ Projektledare för projekt "Infrastrukturen UB" 2017.
¤ Utredare för bibliotekets internkommunikation med anledning av den nya funktionsorganisationen 2016.
¤ Fortlöpande samordning av, och redaktör för UB/LRC:s nyhetsbrev samt arbete med olika kommunikationsfrågor vid SOK.
¤ Projektledare för utvecklings- och implementeringsfasen för en ny interaktionsdesign i Studentportalen inom delprojektet webb i "E-Campusprojektet" 2013-2015.
¤ Etablering och samordning av Språkverkstaden 2011-2014.
¤ Samordning av studentmentorsverksamhet 2011-2014.
¤ Samordning av introduktionsaktiviteter för nya studenter vid campus Sundsvall 2011-2014.
¤ Samordning av avslutningshögtider för studenter vid campus Sundsvall 2011-2014.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Reberg, M. (2016). Rum för lärande, rum för ordning. Tidskriften bis, : 2, ss. 22-24.  

Reberg, M. (2012). Räds inte det digitala biblioteket - bädda in!. Tidskriften bis, : 4, ss. 6-7.

Reberg, M. (2011). Biblioteket och den politiska anatomin. Tidskriften bis, : 3  

Reberg, M. (2011). Samhällsinformation - Hur Svenska kyrkan "utnyttjar" Posten.. HumanistInfo, vol. 13: 1

Reberg, M. (2004). Mediekonvergens, digitala bilder och Vilém Flusser. Tidskrift för litteraturvetenskap, vol. 33: 2, ss. 100-119.

Reberg, M. (2004). När medier konvergerar. Akka. Tidskrift för kultur och lärande, , ss. 57-78.

Kapitel i böcker, del av antologier

Reberg, M. (1998). Lokala medier och elektronisk publicering. I Pressen på Internet. Uppsala : Uppsala universitet. S. 99-132.

Konferensbidrag

Reberg, M. (2016). The E-campus-project – the transformation of a student administrative tool into a personal learning environment. I Re-imagining Learning Environments : Proceedings of the European Distance and E-Learning Network 2016 Annual Conference.. S. 726--730.

Rapporter

Reberg, M. , Jonsson, S. & Wigö, A. (1998). Intranät i Sveriges fastighetsförvaltningar : en orienterande undersökning våren 1998.

Övrigt

Reberg, M. (2012). Batman - eller Usain Bolt?.

Reberg, M. (2011). Melodifestivalen och reklamen för kommunerna.

Reberg, M. (2011). Vaccin mot propaganda.

Reberg, M. (2011). Vinter, vindkraft och visuell kommunikation.

Reberg, M. (2010). Snabbare och snabbare.