Mikael Reberg

Mikael Reberg

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational Developer

  • Tjänstetitel: Universitetspedagogisk utvecklare
  • Ansvarsområde: Publicerings- och lärandestöd
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: +46101428477
  • E-postadress: mikael.reberg@miun.se
  • Rumsnummer: N508
  • Ort: Sundsvall

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Verksam inom olika utvecklingsarbeten vid Universitetsbiblioteket och studentstödet. Handleder studenter inom informationskompetens och skrivande. Projektledare och utställningskurator vid campus Sundsvall för den forskningskommunicerande utställningen "Människan i skogen, skogen i människan" inom ALP-projektet "MIUN Research Exhibition" 2020-2022, mm.

Bakgrund

Har sedan 2000 tidvis undervisat i Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) vid bland annat Högskolan Dalarna, Mittuniversitetet och Umeå universitet. Har även arbetat i näringslivet med medarbetarutbildningar om informationshantering.
Har sedan 2011 en tjänst vid Universitetsbiblioteket; först som koordinator i Sundsvall vid enheten "Lärande- och resurscentrum" (LRC) och sedan 2016 som pedagogisk utvecklare vid avdelningen "Studiemiljö och Kommunikation" (SOK), idag "Publicerings- och lärandestöd".

Undervisning

Vid LRC och Universitetsbiblioteket handledning, seminarier och workshops om e-lärande och didaktik för universitetets lärare; kurser om webbpublicering i Liferay för olika personalgrupper; skrivhandledning och undervisning inom informationskompetens för studenter; introduktionsföreläsningar om högskolestudier för nya studenter mm.

Inom MKV uppsats-handledning och undervisning om bland annat kommunikationsteori, kvalitativ metod, kritisk teori, medieutveckling, planerad/strategisk kommunikation och publikstudier. Föreläsningar om Bourdieu, Flusser, Foucault och Habermas.

Övrigt

¤ Projektledningsgruppen för "MIUN Research Exhibition: Upplevelsebara forskningsutställningar i det fysiska och digitala biblioteksrummet" (ALP-projekt 2020-2022). Projektledare från 2021-08-01.

¤ Projektledare för projekt "Samordnat studentstöd" 2020.

¤ Fortlöpande samordning av, och redaktör för UB:s nyhetsbrev 2013-2020.

¤ Utvärdering av UB:s interna blogg-plattform för kunskapsdelning och information (2010-2019) med åtgärdsförslag.

¤ Utvärdering av UB:s satsning på Instagram-närvaro för år 1 (2017-2018) respektive år 2 (2018-2019) med framtagande av måldokument för år 2 (2018-2019) respektive år 3 (2019-2020).

¤ Utredning om studenters användning av bibliotekets grupprum och lärandemiljö i Sundsvall 2018.

¤ Projektledare för projekt "Infrastrukturen UB" 2017.

¤ Utredning om bibliotekets internkommunikation med anledning av den nya funktionsorganisationen 2016.

¤ Projektledare för utvecklings- och implementeringsfasen för en ny interaktionsdesign i Studentportalen inom delprojektet webb i "E-Campusprojektet" 2013-2015.

¤ Etablering och samordning av projektet "Språkverkstaden" 2013-2014.

¤ Samordning av studentmentorsverksamheten vid UB, arbetsledning studentmentorer 2011-2014; 2016-2019.

¤ Samordning av introduktionsaktiviteter för nya studenter vid campus Sundsvall 2011-2014.

¤ Samordning av avslutningshögtider för studenter vid campus Sundsvall 2011-2014.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Reberg, M. (2020). Exploring the possibilities with shared spreadsheets in gathering and analyzing information on the usage of study rooms in a university library. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, QQML, vol. 9: 1, ss. 101-108.  

Reberg, M. (2016). Rum för lärande, rum för ordning. Tidskriften bis, : 2, ss. 22-24.    

Reberg, M. (2012). Batman - eller Usain Bolt?. Ljusnan,

Reberg, M. (2012). Räds inte det digitala biblioteket - bädda in!. Tidskriften bis, : 4, ss. 6-7.

Reberg, M. (2011). Biblioteket och den politiska anatomin. Tidskriften bis, : 3  

Reberg, M. (2011). Melodifestivalen och reklamen för kommunerna. Sundsvalls Tidning,

Reberg, M. (2011). Samhällsinformation - Hur Svenska kyrkan "utnyttjar" Posten.. HumanistInfo, vol. 13: 1

Reberg, M. (2011). Vaccin mot propaganda. Dala-Demokraten,

Reberg, M. (2011). Vinter, vindkraft och visuell kommunikation. Länstidningen Jämtland, vol. Aug: 17

Reberg, M. (2010). Snabbare och snabbare. Ljusnan,

Reberg, M. (2004). Mediekonvergens, digitala bilder och Vilém Flusser. Tidskrift för litteraturvetenskap, vol. 33: 2, ss. 100-119.  

Reberg, M. (2004). När medier konvergerar. Akka. Tidskrift för kultur och lärande, , ss. 57-78.

Kapitel i böcker, del av antologier

Reberg, M. (1998). Lokala medier och elektronisk publicering. I Pressen på Internet. Uppsala : Uppsala universitet. S. 99-132.

Konferensbidrag

Reberg, M. & von Essen, M. (2021). Supporting exhibition design with digital tools in an academic library setting during the Covid-19 pandemic. I ICERI2021 Proceedings.. S. 1172--1179.

Reberg, M. (2019). Exploring the possibilities with shared spreadsheets in gathering and analyzing information on the usage of study rooms in a university library. Paper presented at the The 11th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference, Florence, Italy, May 28-31 2019.

Reberg, M. & Sjöqvist, M. (2018). How technological and social imperatives influence the implementation of a so-called knowledge management system in a learning support services organization. I EDULEARN18 Proceedings : 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. (EDULEARN Proceedings). S. 4316--4320.  

Reberg, M. (2016). The E-campus-project – the transformation of a student administrative tool into a personal learning environment. I Re-imagining Learning Environments : Proceedings of the European Distance and E-Learning Network 2016 Annual Conference.. S. 726--730.

Rapporter

Reberg, M. (2018). Utvecklingen av det responsiva gränssnittet för Mittuniversitetets Studentportal : Arbetet med implementeringen av e-campus-projektets integrerade studentwebb 2013–2015. Sundsvall : Mittuniversitetets bibliotek (Skrifter från Mittuniversitetets bibliotek 2).  

Reberg, M. , Jonsson, S. & Wigö, A. (1998). Intranät i Sveriges fastighetsförvaltningar : en orienterande undersökning våren 1998.