MIUN Research Exhibition: Upplevelsebara forskningsutställningar i det fysiska och digitala biblioteksrummet

Utveckla ändamålsenliga och långsiktiga hållbara metoder och arbetsformer för att producera forskningskommunicerande utställningar och program i universitetsbibliotekets fysiska och digitala rum. 

Fakta

Projektperiod

200101-221231

Projektledare

Mikael Reberg

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational Developer

+46 (0)10-1428477

Sidan uppdaterades 2022-12-31