Mikael Wassdahl

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: 010-142 88 84
  • E-postadress: Mikael.Wassdahl@miun.se
  • Rumsnummer: P2319
  • Ort: Östersund