Mikael Wassdahl

Spara favorit

Jag är fakultetsadministratör på avdelningen för Omvårdnad (OMV) och administrerar följande program och kurser, campus Östersund:

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp, start ht/vt
Specialistutbildning - Distriktssjuksköterska, 75 hp
Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska, 60 hp
Specialistutbildning - Intensivvårdssjuksköterska, 60 hp

Fristående kurser inom:

Omvårdnad
Medicinsk vetenskap