Mikael Wassdahl

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428884
  • E-postadress: mikael.wassdahl@miun.se
  • Rumsnummer: P2319
  • Ort: Östersund