Åsa Nyberg

Handläggare|Administrative Officer

Fakultetshandläggare och webbredaktör på fakulteten för humanvetenskap, HUV.
Jag administrerar:
-Beteendevetenskapliga programmet
-Pedagogik, A, B och C
-Kurser inom Lärarlyftet och för förskollärare i förskoleklass
-Rektorsprogrammet
Vidare är jag:
-Studievägledare inom Lärarlyftet
-Ansvarig för Valda, ansöknings- och administrationssystemet inom Lärarlyftet
-Sekreterare i Ämneskollegium och Forskarkollegium för pedagogik, UTV.

Bakgrund

Informatör, kommunikatör och copywriter.

Sidan uppdaterades 2023-11-17