Erik Nydahl

Forskare|Researcher

Bakgrund

Jag är historiker och disputerade 2010 på avhandlingen "I fyrkens tid: politisk kultur i två ångermanländska landskommuner cirka 1860-1930".

Äldre examina:
Filosofie kandidat i statsvetenskap och nationalekonomi 2005
Filosofie doktor i historia 2010

Forskningsområden

Politisk kultur
Valdeltagande
Kommunal rösträtt
Kommunreformer
Stadsbildningsprocesser
Entreprenörskap
Industrialiseringsprocessen i Norrland
Skogshistoria
Agrarhistoria
Fotografihistoria
Sydsamisk historia

Forskning

Mina forskningsintressen rör sig brett mellan politisk, ekonomisk och social historia och med tonvikt på perioden från ca 1850 till 1950. Ett flertal av mina studier har haft mikrohistorisk inriktning och behandlat övergången från agrarsamhälle till industrisamhälle med huvudsakligt geografiskt fokus på södra Norrland.

Undervisning

Undervisar på diverse moment på ABC-nivå samt handleder uppsatser.
Kursansvarig för Historia A distans (HI069G) 30 hp, och för sommarkursen Demokrati och medborgarskap (HI079G) 15 hp.

Övrigt

Nuvarande uppdrag

Ledamot av programråd (Programmet för litteratur och skrivande) 2022-

Ledamot av programråd (Ämneslärarprogrammet) 2021-

Representant för Miun i styrelsen för Näringslivsarkiv i Norrland (NIN) 2012-

Tidigare uppdrag

Ämnesstudierektor (historia), jan 2017 - dec 2023

Tf ämnesföreträdare (historia), juni 2018 - nov 2018

Diverse övriga, bl.a. ämnesrepresentant vid utbildningsutvärdering (Treklövern) 2021-2023

Extra kontaktinformation

Postadress:

Erik Nydahl, Mittuniversitetet, Inst. för humaniora och samhällsvetenskap, 851 70 Sundsvall

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Nydahl, E. (2021). En avbildningsrevolution? : Fotokonstens etablering i en norrländsk småstad omkring 1800-talets mitt. RIG, vol. 104: 3, ss. 129-157.    

Nydahl, E. (2017). Mannen med pengarna : En mikrohistorisk studie om en doldis i moderniseringen av Norrlands inland. Personhistorisk Tidskrift, vol. 2017: 2, ss. 121-156.  

Nydahl, E. (2017). "Så gör jag af med penningar" : En inblick i Kramforsbolagets skogsaffärer i lappländska Hacksjö år 1887. OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, : 2017:1-2, ss. 1-37.    

Nydahl, E. (2004). Karl-Erik Kejnes "ryktesförmedling". Personhistorisk tidskrift, : 1, ss. 88-100.

Artiklar, recensioner

Nydahl, E. (2015). Recension av Lars Nilsson & Håkan Forsell: 150 år av självstyrelse. Kommuner och landsting i förändring. Historisk Tidskrift, vol. 134: 3, ss. 555-558.

Doktorsavhandlingar

Nydahl, E. (2010). I fyrkens tid : Politisk kultur i två ångermanländska landskommuner. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 100)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Nydahl, E. & Harvard, J. (2016). Den nya statens ansikten. I Den nya staten : Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900. Lund : Nordic Academic Press. S. 9-23.  

Nydahl, E. (2016). Kampen om vattnet : Stat och näringar i riksdagsdebatten om vattenrätten år 1880. I Den nya staten : Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900. Lund : Nordic Academic Press. S. 87-131.  

Nydahl, E. (2014). Kommunindelningar och demokrati i ett historiskt perspektiv. I Jämten 2015. Östersund : Jamtli förlag (Jämten). S. 36-45.

Nydahl, E. (2014). Nybyggen till reapris? : Bolagsköp av jordbruksfastigheter i ångermanländska Edsele socken, cirka 1870-1906. I Makt, myter och historiebruk : Historiska problem i belysning. Sundsvall : Mittuniversitetet (Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet). S. 95-121.  

Nydahl, E. (2012). Att göra sig fri eller stagnationsdöden lida? : Stadsbildningsprocessen i Sollefteå åren 1885-1917. I Från legofolk till stadsfolk : Festskrift till Börje Harnesk. Härnösand : Mittuniversitetet (Skrifter från Institutionen för Humaniora). S. 189-214.  

Nydahl, E. (2011). Mellan förtroende och kapital : Kommunala arkiv i historisk forskning. I Dolt i offentligheten : Nya perspektiv på traditionellt källmaterial. Lund : Sekel Bokförlag. S. 119-140.

Konferensbidrag

Nydahl, E. (2015). Det stora klippet? : Några aspekter på skogsmarknadens utveckling i Härnösandsdistriktet under sent 1800-tal. Paper presented at the Ekonomisk-historiska mötet i Umeå 8 - 10 oktober 2015

Rapporter

Nydahl, E. (2008). Forskarhandledning över Graningeverkens arkiv. Härnösand : Näringslivsarkiv i Norrland    

Samlingsverk (redaktör)

Nydahl, E. (ed.) & Harvard, J. (ed.) (2016). Den nya staten : Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900. Lund : Nordic Academic Press

Nydahl, E. (ed.) & Perlestam, M. (ed.) (2012). Från legofolk till stadsfolk : Festskrift till Börje Harnesk. Härnösand : Mittuniversitetet (Skrifter från Institutionen för Humaniora 1).  

Övrigt

Nydahl, E. (2022). Kom Norrlands första fotograf från Hälsingland?. Järvsö : Svart Pist Publishing AB. (#Hälsingland Norra).    

Sidan uppdaterades 2024-01-10