Holger Noack

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

Bakgrund

Efter ganska teoretiska doktorandstudier var min önskan att arbeta med något mer praktiskt. Jag började på en inkubator som var nischad mot tekniska innovationer baserad på akademisk forskning. Grundtanken var att tekniska innovationer ger ett säkrare investeringsfall då de kan skyddas från konkurrens genom patent.

När jag gick med i inkubatorn bestod den av en handfull portföljbolag i ett tidigt skede. Under åren ökade antalet portföljbolag och några gjorde enorma framsteg. När jag deltog i utvecklingen av dessa företag och bevittnade bakslag, justeringar och strategiska val, förstod jag att innovationsprocesser sällan går som förväntad.

Den viktigaste lärdom är dock att ett dedikerat och balanserat team har större betydelse för framgång än själva tekniska uppfinningen. De flesta företag blev kommersiellt framgångsrika med en annan produkt än vad man först hade tänkt sig.

Sammanfattningsvis tar jag med mig erfarenhet från att arbeta med nära 60 företag i olika utvecklingsstadier. Jag har också haft min egen konsultverksamhet med fem anställda under ett par år, och har varit del av ett europeiskt centrum med främst akademiska partners.

Jag hoppas kunna arbeta med forskare från både naturvetenskap och samhällsvetenskap för att göra forskningsresultat tillgängliga i form av nya produkter, tjänster eller processer.

Forskning

Under min forskningstid var jag intresserad av enzymernas bioorganiska kemi. Med hjälp av beräkningsmodeller identifierade jag molekylära egenskaper som är väsentliga för att en katalytisk reaktion ska äga rum. Genom att förstå detta struktur-reaktivitets-förhållande kan man designa syntetiska komplex som efterliknar enzymatisk reaktivitet. Slutmålet är att utveckla en grönare kemi som förbrukar mindre energi än traditionella syntetiska metoder.

Sidan uppdaterades 2023-09-21