Jan-Åke Nyström

Universitetslektor|Senior Lecturer

Forskning

Publikationer
Rättshjälp i förvaltningärenden, SvJT 1977
Fortsatt underlåtenhet att fullgöra försäkringsplikt, SvJT 1978
Billeasing SvJT 1980
Leasing, Lund 1981
Återförsäljaravtalet, Lund 1986
Handelsagenten i några främmande rättssystem, Bilaga till SOU 1984:85
Kontraktsbrott vid agentur- och återförsäljaravtal, 4:e uppl Norstedts Juridik 2010

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Nyström, J. (1980). Billeasing. Svensk Juristtidning, : 1, ss. 241-257.  

Nyström, J. (1978). Fortsatt underlåtenhet att fullgöra försäkringsplikt. Svensk Juristtidning, : 1, ss. 609-610.  

Nyström, J. (1977). Rättshjälp i förvaltningsärenden. Svensk Juristtidning, : 1, ss. 179-197.  

Böcker

Nyström, J. (2010). Kontraktsbrott vid agentur- och återförsäljaravtal. Stockholm : Norstedts juridik

Nyström, J. (1988). Återförsäljaravtalet. Lund : Studentlitteratur

Nyström, J. (1983). Leasing. Lund : Studentlitt.

Kapitel i böcker, del av antologier

Nyström, J. (2019). Något om europarättslig soft law såsom rättskälla. I Festskrift til Bent Iversen. DJØF forlag.

Nyström, J. (1984). Agenträtten i några främmande rättssystem. I Handelsagenturer och kommission : Betänkande av kommissionslagskommittén, SOU 1984:85. Liber/Allmänna förl.. S. 192-212.

Sidan uppdaterades 2022-07-25