Mikael Nordenmark

Prefekt|Head of Department

Bakgrund

Disputerade i Sociologi vid Umeå universitet 1999 med avhandlingen ”Unemployment, Employment Commitment and Well-being - The Psychosocial Meaning of (Un)employment among Women and Men". Han blev docent i Sociologi vid Umeå Universitet 2003. Från 1 augusti 2006 är Mikael professor i Rehabiliteringsvetenskap vid Institutionen för Hälsovetenskaper.

Forskningsområden

Min forskning fokuserar på olika relationer mellan arbetsliv, familjeliv, kön och välbefinnande ur ett svenskt och internationellt perspektiv. Generellt sett berör forskningen två centrala aspekter av arbetslivet; 1) Arbetslöshet, inaktivitet, arbetsmotivation och psykosocialt välbefinnande 2) Konflikten/balansen mellan arbetsliv och familjeliv, samt dess koppling till hälsa. Min forskning som analyserar arbetslöshetens konsekvenser för män respektive kvinnor samt vilka faktorer som är av central betydelse för att kunna undvika arbetslöshet och öka chansen för återinträde i förvärvsarbete. Detta var temat i min avhandling och jag har sedan dess forskat vidare inom detta område tillsammans med forskare från sociologen i Umeå samt forskare från Irland och Tyskland.

Jag har varit projektledare för olika projekt vars syfte har varit att undersöka problem och möjligheter i samband med att satsa på en yrkeskarriär parallellt med familjebildning. På senare år har jag även specialstuderat dess frågor bland egenföretagare och chefer. Av centralt intresse är att undersöka eventuella hinder i samband med att kombinera ett yrkesliv med familjeliv, samt vilka åtgärder som bör vidtas för att underlätta för föräldrar att kombinera arbetsliv med familjeliv på ett hälsosamt vis.

Tyngdpunkten ligger på kvantitativa empiriska studier, t ex utarbetande och analys av enkäter samt bearbetning av stora statistiska datamaterial, men jag har även genomfört några mindre kvalitativa studier. Jag har varit gästforskare vid “the Swedish Collegium for Advanced Study in the Social Sciences” i Uppsala och “the Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences” i Stanford.

Undervisning

Jag har undervisat inom en rad olika ämnesområden som exempelvis sociologisk teori, vetenskapsteori och metod samt om olika aspekter av arbetslivets villkor.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Nordenmark, M. , Landstad, B. , Tjulin, Å. & Vinberg, S. (2023). Life Satisfaction among Self-Employed People in Different Welfare Regimes during the COVID-19 Pandemic : Significance of Household Finances and Concerns about Work. International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 20: 6  

Landstad, B. J. , Hedlund, M. , Tjulin, Å. , Nordenmark, M. & Vinberg, S. (2023). Making things work–In spite of a pandemic small scale enterprise managers’ approach to business changes and health issues. PLOS ONE, vol. 18: 7  

Nordenmark, M. & Vinberg, S. (2023). Working from home, work/life conflict and mental wellbeing in Europe during the COVID-19 pandemic. Work, , ss. 1-10.  

Hansson, J. , Nordenmark, M. , Tjulin, Å. , Landstad, B. & Vinberg, S. (2022). Socio-Ecological Factors and Well-Being among Self-Employed in Europe during the COVID-19 Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 19, ss. 1-13.  

Tjulin, Å. , Vinberg, S. , Landstad, B. J. , Marianne, H. & Nordenmark, M. (2022). The disappointment of financial support measures during the COVID-19 pandemic among small business managers’ in Sweden. SN Business & Economics, : 2  

Nordenmark, M. (2021). How family policy context shapes mental wellbeing of mothers and fathers. Social Indicators Research, vol. 158: 1, ss. 45-57.    

Vinberg, S. , Landstad, B. , Tjulin, Å. & Nordenmark, M. (2021). Sickness Presenteeism Among the Swedish Self-Employed During the Covid-19 Pandemic. Frontiers in Psychology, vol. 12, ss. 1-10.    

Nordenmark, M. , Landstad, B. & Hedlund, M. (2020). The role of self-help groups in promoting self-confidence and hope for the future among people on sick leave in Norway : The importance of educational level. Work, vol. 65: 3, ss. 617-623.  

Nordenmark, M. , Almén, N. & Vinberg, S. (2020). Work/Family Conflict of More Importance than Psychosocial Working Conditions and Family Conditions for Mental Wellbeing. Societies, vol. 10: 67, ss. 1-15.    

Toivanen, S. , Härter Griep, R. , Mellner, C. , Nordenmark, M. , Vinberg, S. & Eloranta, S. (2019). Hospitalization due to stroke and myocardial infarction in self-employed individuals and small business owners compared with paid employees in Sweden—a 5-year study. Small Business Economics, vol. 53: 2, ss. 343-354.    

Nordenmark, M. , Hagqvist, E. & Vinberg, S. (2019). Sickness Presenteeism among the Self-employed and Employed in Northwestern Europe—The Importance of Time Demands. SH@W Safety and Health at Work, vol. 10: 2, ss. 224-228.    

Hagqvist, E. , Vinberg, S. , Landstad, B. & Nordenmark, M. (2018). Is the gap between experienced working conditions and the perceived importance of these conditions related to subjective health?. International Journal of Workplace Health Management, vol. 11: 1, ss. 2-15.  

Nordenmark, M. (2018). The importance of job and family satisfaction for happiness among women and men in different gender regimes. Societies, vol. 8: 1    

Hagqvist, E. , Nordenmark, M. , Pérez, G. , Trujillo Alemán, S. & Gillander Gådin, K. (2017). Parental leave policies and time use for mothers and fathers : A case study of Spain and Sweden. Society, health and vulnerability, vol. 8: 1, ss. 2-12.    

Hagqvist, E. , Gillander Gådin, K. & Nordenmark, M. (2017). Work-family conflict and well-being across Europe : The role of gender context. Social Indicators Research, vol. 132: 2, ss. 785-797.      

Johansson Sevä, I. , Vinberg, S. , Nordenmark, M. & Strandh, M. (2016). Subjective well-being among the self-employed in Europe - macroeconomy, gender and immigrant status. Small Business Economics, vol. 46: 2, ss. 239-253.    

Nordenmark, M. , Gillander Gådin, K. , Selander, J. , Sjödin, J. & Sellström, E. (2015). Self-rated health among young Europeans not in employment, education or training-with a focus on the conventionally unemployed and the disengaged. Vulnerable Groups & Inclusion, vol. 6    

Klockmo, C. , Marnetoft, S. , Selander, J. & Nordenmark, M. (2014). Important components to create personal working alliances with clients in the mental health sector to support the recovery process. International Journal of Rehabilitation Research, vol. 37: 1, ss. 40-47.  

Nordenmark, M. (2013). Disagreement about division of household labour and experiences of work-family conflict in different gender regimes. Géneros. Multidiciplinary Journal of Gender Studies, vol. 2: 3, ss. 205-232.    

Strandh, M. , Hammarström, A. , Nilsson, K. , Nordenmark, M. & Russel, H. (2013). Unemployment, gender and mental health : The role of the gender regime. Sociology of Health and Illness, vol. 35: 5, ss. 649-665.  

Hagqvist, E. , Gillander Gådin, K. & Nordenmark, M. (2012). Division of labor, perceived labor-related stress and well-being among European couples. Open Journal of Preventive Medicine, vol. 2: 4, ss. 452-460.    

Vinberg, S. , Gundersen, K. T. , Nordenmark, M. , Larsson, J. & Landstad, B. (2012). Entrepreneurs’ health – the importance of psychosocial working conditions and individual factors. International Journal of Entrepreneurial Venturing, vol. 4: 4, ss. 374-390.  

Nordenmark, M. , Vinberg, S. & Strandh, M. (2012). Job control and demands, work-life balance and wellbeing among self-employed men and women in Europe.. Vulnerable Groups & Inclusion, vol. 3    

Klockmo, C. , Marnetoft, S. , Nordenmark, M. & Dalin, R. (2012). Knowledge and attitude regarding recovery among mental health practitioners in Sweden. International Journal of Rehabilitation Research, vol. 35: 1, ss. 62-68.  

Klockmo, C. , Marnetoft, S. & Nordenmark, M. (2012). Moving toward a recovery-oriented approach in the Swedish mental health system : an interview study of Personligt Ombud in Sweden. Vulnerable Groups & Inclusion, vol. 3, ss. 1-16.    

Månsdotter, A. , Nordenmark, M. & Hammarström, A. (2012). The importance of childhood and adulthood aspects of gendered life for adult mental ill-health symptoms – a 27-year follow-up of the Northern Swedish Cohort. BMC Public Health, vol. 12, ss. Art. no. 493    

Svensson, J. , Romild, U. , Månsdotter, A. & Nordenmark, M. (2011). Gendered gambling domains and changes in Sweden. International Gambling Studies, vol. 11: 2, ss. 193-211.  

Sjöström, R. , Alricsson, M. , Asplund, R. & Nordenmark, M. (2009). Back to work - A two year outcome of a multidisciplinary rehabilitation programme focused on physical function and pain. Disability and Rehabilitation, vol. 31: 3, ss. 237-242.  

Nordenmark, M. & Stattin, M. (2009). Psychosocial wellbeing and reasons for retirement in Sweden. Ageing & Society, vol. 29: Part 3, ss. 413-430.  

Fjell, Y. , Alexanderson, K. , Nordenmark, M. & Bildt, C. (2008). Perceived physical strain in paid and unpaid work and the work-home interface: the associations with musculoskeletal pain and fatigue among public employees.. Women & health, vol. 47: 1, ss. 21-44.  

Nordenmark, M. , Grönlund, A. , Halleröd, B. , Evertsson, L. , Nilsson, K. , Norberg-Schönfeldt, M. , Nyman, C. & Wikström, M. (2008). Vi kan inte bortse från jämställdhetens baksida. Dagens Nyheter, : 090104, ss. A06-A06.

Nordenmark, M. (2007). Arbete och familj : En källa till konflikt. Loop, vol. 3, ss. 51-53.

Nordenmark, M. , Strandh, M. & Layte, R. (2006). The impact of unemployment benefit system on mental wellbeing of the unemployed in Sweden, Ireland and Great Britain. European Societies, vol. 8: 1, ss. 83-110.  

Strandh, M. & Nordenmark, M. (2006). The interference of paid work with household demands in different social policy contexts : Perceived role conflicts in Sweden, the United Kingdom, the Netherlands, Hungary and the Czech Republic. British Journal of Sociology, vol. 57: 4, ss. 597-617.  

Nordenmark, M. (2004). Balancing work and family demands : Do increasing demands increase stress?. Scandinavian Journal of Public Health, vol. 32: 6, ss. 450-455.  

Nordenmark, M. (2004). Does gender ideology explain differences between countries regarding the involvement of women and men in paid and unpaid work?. International Journal of Social Welfare, vol. 13: 3, ss. 233-243.  

Nordenmark, M. (2004). Multiple social roles and well-being : a longitudinal test of the role stress theory and the role expansion theory. Acta Sociologica, vol. 47: 2, ss. 115-126.

Nordenmark, M. & Nyman, C. (2003). Fair or unfair? : Perceived Fairness of Household Division of Labour and Gender Equality among Women and Men: The Swedish case. European Journal of Women's Studies, vol. 10: 2, ss. 181-209.  

Nordenmark, M. (2002). Multiple social roles - a resource or a burden : Is it possible for men and women to combine paid work with family life in a satisfactory way?. Gender, Work & Organization, vol. 9: 2, ss. 125-145.  

Nordenmark, M. (2000). Familjesituation och arbetsmarknadsstatus : Vad förklarar ensamstående föräldrars låga sannolikhet att erhålla ett arbete?. Arbetsmarknad & Arbetsliv, vol. 6: 2, ss. 97-111.

Nordenmark, M. (1999). Arbetslöshetskoncentration: Ett resultat av negativa attityder gentemot arbete?. Sociologisk forskning, : 3, ss. 4-21.

Nordenmark, M. (1999). Employment commitment and psychological well-being among unemployed men and women. Acta Sociologica, vol. 42: 2, ss. 135-146.  

Nordenmark, M. (1999). Non-financial employment motivation and well-being in different labour market situations : A Longitudinal Study. Work, Employment and Society, vol. 13: 4, ss. 601-620.  

Nordenmark, M. (1999). The concentration of unemployment within families and social networks. : A question concerning attitudes or structural factors?. European Sociological Review, vol. 15: 1, ss. 49-59.

Nordenmark, M. & Strandh, M. (1999). Towards a Sociological Understanding of Mental Well being Among the Unemployed � s : The Role of Economic and Psychosocial Factors. Sociology: the journal of the British Sociological Association, vol. 33: 3, ss. 577-597.  

Artiklar, recensioner

Nordenmark, M. (2009). Combining work and care in Russia and Sweden. Zhanna Kravchenkos PhD thesis, Department of Sociology, Stockholm University. Sociologisk forskning, : 1, ss. 100-102.

Böcker

Nordenmark, M. (2004). Arbetsliv, familjeliv och kön. Umeå : Boréa

Doktorsavhandlingar

Nordenmark, M. (1999). Unemployment, Employment Commitment and Well-being : The Psychosocial Meaning of (Un)employment among Women and Men. Diss. Umeå : Umeå univ., 1999 (Doctoral theses at the Department of Sociology : 10)

Kapitel i böcker, del av antologier

Vinberg, S. , Nordenmark, M. & Landstad, B. J. (2023). Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete. I Rehabiliteringsvetenskap : Perspektiv, aktörer och strategier för hälsa i arbetslivet. Studentlitteratur AB. S. 227-247.

Toivanen, S. , Hagqvist, E. , Landstad, B. , Nordenmark, M. , Östergren, P. & Vinberg, S. (2019). Mikroföretagares arbetsmiljö och hälsa med fokus på genus och etnicitet - innovationer för tillsyn. I Arbetsmiljö och ohälsa i ett genusperspektiv : Uppdragsforskning med relevans för tillsynsverksamheten. Stockholm : Arbetsmiljöverket (Rapport 2019:7: Arbetsmiljö och ohälsa i ett genusperspektiv. Arbetsmiljöverket). S. 43-55.  

Nordenmark, M. (2015). Gender regime, attitudes towards childcare and actual involvement in childcare among fathers. I Fatherhood in the Nordic welfare states : Comparing care policies and practice. Bristol : Policy Press. S. 163-184.

Nordenmark, M. (2014). Minut för minut mot en jämställd tid. I Glimtar av jämställdhet. Umeå : Boréa Bokförlag. S. 33-50.

Nordenmark, M. (2008). Bråk och rollkonflikter – jämställdhetens avigsida?. I Jämställdhetens pris. Umeå : Boréa. S. 111-134.

Nordenmark, M. (2008). Disagreement about division of work among couples in Europe: The role of gender ideology and labour involvement. I Nordic Social Attitudes in a European Perspective. Cheltenham : Edward Elgar Publishing. S. 152-171.

Nordenmark, M. (2008). Är upplevelse av stress mellan arbetsliv och familjeliv ett hinder för kvinnors arbetsmarknadsdeltagande?. I Arbete, hälsa och kön. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 50-60.

Nordenmark, M. & Stattin, M. (2006). Pensionering och välbefinnande - betydelsen av pensionsorsak och inflytande. I Äldres levnadsförhållanden. : Arbete, ekonomi, hälsa och sociala nätverk 1980-2003. Stockholm : Statistiska centralbyrån (SCB) (Levnadsförhållanden). S. 638-.

Nordenmark, M. (2006). Sociala relationer och upplevelse av ensamhet. I Äldres levnadsförhållanden : Arbete, ekonomi, hälsa och sociala nätverk 1980-2003. Stockholm : Statistiska centralbyrån (SCB) (Levnadsförhållanden). S. 638-.

Nordenmark, M. (2006). Unemployment. I The Blackwell encyclopedia of sociology Vol X ST-Z. Oxford : Blackwell Publishing. S. 5090-5091.

Nordenmark, M. (2000). Unemployment and family life : The relationship among employment status, household division of labour and well-being. I Walking a tightrope : meeting the challenges of work and family. Aldershot : Ashgate.

Konferensbidrag

Hansson, J. , Nordenmark, M. , Tjulin, Å. , Landstad, B. & Vinberg, S. (2023). Socio-Ecological Factors and Well-Being among Self-Employed in Europe during the COVID-19 Pandemic. I 10th Nordic Health Promotion Research Conference June 14-16 2023, Halmstad June 14–16, 2023 : Sustainability and the impact on health and well-being. Halmstad :

Nordenmark, M. & Vinberg, S. (2023). Working from home, work/life conflict and mental wellbeing in Europe during the pandemic. I FALF 2023 - Arbetets gränser.. S. 27--28.

Vinberg, S. , Landstad, B. , Tjulin, Å. , Nordenmark, M. & Hansson, J. (2022). Ledares arbetsvillkor och arbetsmiljöarbete i småföretag under pandemin : lärdomar för framtiden. I Framtidens arbete – arbetets framtid : Book of abstracts. Luleå : . S. 76--77.

Vinberg, S. , Tjulin, Å. , Nordenmark, M. , Hansson, J. & Landstad, B. (2021). Små företag och COVID-19 – ledares upplevelser av arbetsvillkor, balans arbete-fritid och hälsa. I Konferensbok FALF 14–16 juni 2021. Västerås : . S. 133--134.  

Vinberg, S. , Nordenmark, M. , Hagqvist, E. & Toivanen, S. (2019). Sickness presenteeism among self-employed in Europe. Paper presented at the FALF KONFERENS 2019 Hållbar utveckling i organisationer, Norrköping, 10-12 juni, 2019

Vinberg, S. , Hagqvist, E. , Toivanen, S. & Nordenmark, M. (2018). Sickness Presence Among Self-Employed In Western Europe – The Importance Of Psychosocial Working Conditions. Paper presented at the EAWOP Small Group Meeting,"To work, or not to work (when sick), that is the question", Klagenfurt, Austria, July 27-28, 2018

Toivanen, S. , Harter Griep, R. , Mellner, C. , Nordenmark, M. , Vinberg, S. & Eloranta, S. (2016). Hospitalization due to stroke or myocardial infarction – are there any differences between self-employed individuals and employees?. Paper presented at the Health of small business owners & entrepreneurs - 1st international workshop, Montpellier, France, September 29 and 30, 2016

Toivanen, S. , Harter Griep, R. , Mellner, C. , Nordenmark, M. , Vinberg, S. & Eloranta, S. (2016). Sjukhusinläggningar till följd av akuta hjärt-kärlsjukdomar: finns det skillnader mellan egenföretagare och anställda inom samma bransch?. I Book of abstracts - FALF 2016. Östersund : . S. 42--43.  

Manuskript

Hagqvist, E. , Nordenmark, M. , Perez, G. , Trujillo Aleman, S. & Gillander Gådin, K. Are changes in parental leave policies related to gendered time use? : A case study of Spain and Sweden.

Samlingsverk (redaktör)

Nordenmark, M. (ed.) & Rashid, S. (ed.) (2008). Arbete, hälsa och kön. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet 2).  

Övrigt

Nordenmark, M. (2011). Sverige blir jämställt redan under 2020-talet. Stockholm : DN-debatt..

Sidan uppdaterades 2024-02-13