Ragnhild Nilsson

Forskning

Just nu arbetar jag inom två olika forskningsprojekt. Det ena är ett treårigt projekt finansierat av Formas med titeln "Sámi norm systems and law: a challenge to existing national governance systems and laws?" Det andra forskningsprojektet heter "Upplevelser av politisk diskriminering och möjligheter till samiskt inflytande på kommunal nivå", ska pågå under tre år och finansieras av Forskningsfonden Saepmie vid Mittuniversitetet

Övrigt

PUBLICATIONS

Peer-reviewed original articles

Nilsson, R., S. Dahlberg and U. Mörkenstam (2022). “Den samiska väljarkåren i val till Riksdagen. Deltagande och partival”, Statsvetenskaplig tidskrift

Nilsson, R (2019). ”The Consequences of Swedish National Law on Sámi Self-Constitution—The Shift from a Relational Understanding of Who Is Sámi Toward a Rights-Based Understanding”, Ethnopolitics, published on-line  August 6.

Josefsen E., U. Mörkenstam and R. Nilsson (2016). ”The Nordic Sámediggis and the Limits of Indigenous Self-Determination”. Gáldu čála. Kautokeino 

Peer-reviewed edited volumes

Mörkenstam, U., R. Nilsson, S. Dahlberg and C. Sandström (2021). Sametingsval 2017. Stockholm: Santérus förlag.

Josefsen, E., U. Mörkenstam, R. Nilsson and J. Saglie (red.) 2017. Ett folk, ulike valg. Sametingsvalg i Norge og Sverige, Oslo: Gyldendal Akademisk

Nilsson, R., S. Dahlberg and U. Mörkenstam (red.) 2016. Sametingsvalet 2013: Väljare, partier och media. Stockholm: Santérus förlag

Peer-reviewed books and book chapters

Nilsson, R. (2021). Att bearkadidh. Om samiskt självbestämmande och samisk självkonstituering. Stockholm Studies in Politics. Department of Political Science, Stockholm University.

Nilsson, R. and S. Dahlberg (2021). “Tillit och förtroende bland sametingsväljarna i Sverige”, in U. Mörkenstam m fl (ed), Sametingsval 2017. Stockholm: Santérus förlag.

Nilsson, R., S. Dahlberg and C. Sandström (2021). “Sametingsväljarnas åsikter om inflytande och förvaltning över naturresurserna i Sápmi”, in U. Mörkenstam m fl (ed), Sametingsval 2017. Stockholm: Santérus förlag.  

Nilsson, R., U. Mörkenstam, S. Dahlberg and C. Sandström (2021). ”Sametingsvalet 2017: kontinuitet och förändring”, in U. Mörkenstam m fl (ed), Sametingsval 2017. Stockholm: Santérus förlag.  

Mörkenstam, U., R. Nilsson and S. Dahlberg (2021). ”Den samiska väljarkåren och rätten till självbestämmande”, in U. Mörkenstam m fl (ed), Sametingsval 2017. Stockholm: Santérus förlag.  

Mörkenstam, U., R. Nilsson and J. Bergh (2021). ”Politiska skiljelinjer i den samiska väljarkåren i Sverige”, in U. Mörkenstam m fl (ed), Sametingsval 2017. Stockholm: Santérus förlag.  

Mörkenstam, U., R. Nilsson and S. Dahlberg (2020). “Indigenous peoples right to self-determination: perceptions of self-determination among the Sámi electorate in Sweden”, in T. Koivurova m fl (ed), Handbook of Arctic Indigenous Peoples. London: Routledge, p 284-301

Nilsson, R. and T. Möller (2017). ”Tillit och förtroende bland sametingsväljarna i Norge och Sverige” i Josefsen, Mörkenstam, Nilsson, Saglie (ed.) Ett folk, ulike valg. Sametingsvalg i Norge og Sverige, Oslo: Gyldendal Akademisk

Mörkenstam, U., J. Berg, R. Nilsson, J. Saglie and R. Svensson (2017). ”Politiska skiljelinjer i den samiska väljarkåren i Norge och Sverige” i Josefsen, Mörkenstam, Nilsson, Saglie (ed.) Ett folk, ulike valg. Sametingsvalg i Norge og Sverige, Oslo: Gyldendal Akademisk

Pettersen, T., J. Saglie, E. Josefsen and R. Nilsson (2017). ”Kvinners saker? Om kjönn och sametingspolitikk” i Josefsen, Mörkenstam, Nilsson, Saglie (ed.) Ett folk, ulike valg. Sametingsvalg i Norge og Sverige, Oslo: Gyldendal Akademisk

Nilsson R. and T. Möller (2016). ”Social tillit” i Nilsson, Mörkenstam, Dahlberg (ed.) Sametingsvalet 2013: Väljare, partier och media. Stockholm: Santérus förlag

Nilsson, R., M. Jansson and S. Dahlberg (2016). ”Kön och Politik i Sametingsvalet” i Nilsson, Mörkenstam, Dahlberg (ed.) Sametingsvalet 2013: Väljare, partier och media. Stockholm: Santérus förlag

Nilsson, R., U. Mörkenstam and R. Svensson (2016). ”Politiska skiljelinjer” i Nilsson, Mörkenstam, Dahlberg (ed.) Sametingsvalet 2013: Väljare, partier och media. Stockholm: Santérus förlag

Fjellström, A-M, M. Knobloch, U. Mörkenstam and R. Nilsson (2016). ”Val- och partisystem” i Nilsson, Mörkenstam, Dahlberg (ed.) Sametingsvalet 2013: Väljare, partier och media. Stockholm: Santérus förlag

Policy briefs

Mörkenstam, U. & R. Nilsson (2021). “The rights of Indigenous peoples: the Swedish state’s policy towards the Sámi people”, in A. Mellbourn & A. Wetterhall (eds.) Swedish human rights commitments in OSCE-perspective. Civil society self-assessment during the 2021 chairpersonship. Visby: Swedish OSCE Network.

Sidan uppdaterades 2023-09-21