Natalya Maksymyak

  • Avdelning: Institutionen för Ingenjörsvetenskap, Matematik och Ämnesdidaktik (IMD)
  • E-postadress: natalya.maksymyak@miun.se
  • Ort: Sundsvall

Sidan uppdaterades 2023-03-26