Marittha Olsson

Produktionsekonom|Production Management Officer

Övrigt

Kundfakturor, leverantörsfakturor inkl. övriga utbetalningar, stöd och rådgivning i EFH. Kontaktperson för: Institutionen för Hälsovetenskap (HOV), Nationellt Vintersportcentrum (NVC), Universitetsstyrelsen & Internrevision, Rektor, Universitetsledningen gem (UL), Universitetsledningens stab (ULS), Kommunikationsavdelningen (KOM), Universitetsbiblioteket (UB), Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS 9392)

Sidan uppdaterades 2023-09-21