Ove Olander

IT-arkitekt|IT Architect

  • Tjänstetitel: IT-arkitekt
  • Annan titel: Integration, utveckling och system, IT
  • Ansvarsområde: Arkitekt IT, Utveckling IT, IT förvaltningskontakt för vissa system
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427887
  • Mobiltelefon arbete: +46705975787
  • E-postadress: ove.olander@miun.se
  • Besöksadress: Hus K
  • Rumsnummer: K230
  • Ort: Östersund

IT-Utveckling

Utveckling och anpassning av IT-system. Integration av IT-system mellan interna plattformar och även mot externa. Framtagande av integrationsöversikt/IT-arkitektur samt underhåll av dito inom Mittuniversitetet.

Bakgrund

Dataingenjör

Övrigt

Utvecklingslänkar för personal

Avtalssignering Ansvarsförbindelse personal

Tillitsnivå Bekräfta tillitsnivå via BankID med formulär

Tillitsnivå Bekräfta tillitsnivå via BankID QR eller direkt i telefon

Utvecklingslänkar för studenter

Tillitsnivå Bekräfta tillitsnivå via BankID QR eller direkt i telefon

Produktionslänkar Personal

Bekräfta tillitsnivå via BankID QR eller BankID på denna enhet

Produktionslänkar Student

Bekräfta tillitsnivå via BankID QR eller BankID på denna enhet

Extra kontaktinformation

Karta

Sidan uppdaterades 2023-11-23