Magnus Österholm

Professor|Professor

Bakgrund

Jag kommer ursprungligen från Ludvika i södra Dalarna. Vid Linköpings universitet utbildade jag mig till gymnasielärare i matematik och fysik. I Linköping disputerade jag också, i matematik med ämnesdidaktisk inriktning. Därefter jobbade jag ett kort tag som universitetslektor på Matematiska institutionen vid Linköpings universitet, innan jag flyttade till Umeå för en anställning som forskarassistent. Jag jobbar kvar i Umeå, där jag är professor i matematikdidaktik. Sedan 2016 jobbar jag till 40% vid Mittuniversitetet.

Forskningsområden

Språkets och kommunikationens roll i lärande och undervisning i matematik.

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är språkets och kommunikationens roll i lärande och undervisning i matematik, men jag har även studerat frågor i relation till "belief"-forskning och lärares professionella utveckling. Min huvudsakliga kompetens är matematikutbildning på gymnasie- och universitetsnivå, men jag har även studerat lågstadiet och högstadiet.

Extra kontaktinformation

För mer information om mig och min forskning, se min hemsida: http://osterholm.nu

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Johansson, H. & Österholm, M. (2023). Algebra discourses in mathematics and physics textbooks : Comparing the use of algebraic symbols. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology,  

Johansson, H. , Österholm, M. , Flodén, L. & Heidtmann, P. (2022). Clash of cultures? Exploring students’ perceptions of differences between secondary and tertiary mathematics education. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology,  

Johansson, H. & Österholm, M. (2019). Objectification of upper-secondary teachers’ verbal discourse in relation to symbolic expressions. Journal of Mathematical Behavior, vol. 56  

Bergqvist, E. , Theens, F. & Österholm, M. (2018). The role of linguistic features when reading and solving mathematics tasks in different languages. Journal of Mathematical Behavior, vol. 51, ss. 41-55.  

Dyrvold, A. , Bergqvist, E. & Österholm, M. (2015). Uncommon vocabulary in mathematical tasks in relation to demand of reading ability and solution frequency. Nordisk matematikkdidaktikk, vol. 20: 1, ss. 5-31.  

Österholm, M. (2015). What is the basis for self-assessment of comprehension when reading mathematical expository texts?. Reading Psychology, vol. 36: 8, ss. 673-699.  

Bergqvist, E. & Österholm, M. (2014). Språkbrukets roll i matematikundervisningen. Nämnaren , vol. 2014: 1, ss. 27-31.

Österholm, M. & Bergqvist, E. (2013). What is so special about mathematical texts? : Analyses of common claims in research literature and of properties of textbooks. ZDM - the International Journal on Mathematics Education, vol. 45: 5, ss. 751-763.  

Österholm, M. & Bergqvist, E. (2012). Methodological issues when studying the relationship between reading and solving mathematical tasks. Nordisk matematikkdidaktikk, vol. 17: 1, ss. 5-30.

Österholm, M. (2012). The role of theory when studying epistemological characterizations of mathematics lecture(r)s. The Mathematics Enthusiast, vol. 9: 3, ss. 431-464.

Österholm, M. (2011). To translate between different perspectives in belief research : a comparison between two studies. Nordisk matematikkdidaktikk, vol. 16: 1-2, ss. 57-76.

Österholm, M. (2009). Kan vi separera läsning från matematikämnet?. Dyslexi, vol. 14: 3, ss. 18-21.

Österholm, M. (2008). Do students need to learn how to use their mathematics textbooks? : The case of reading comprehension. Nordisk matematikkdidaktikk, vol. 13: 3, ss. 53-73.

Österholm, M. (2006). Characterizing reading comprehension of mathematical texts. Educational Studies in Mathematics, vol. 63: 3, ss. 325-346.  

Doktorsavhandlingar

Österholm, M. (2006). Kognitiva och metakognitiva perspektiv på läsförståelse inom matematik. Diss. (Sammanläggning) Linköping : Matematiska institutionen, Linköpings universitet, 2006

Kapitel i böcker, del av antologier

Österholm, M. (2010). The roles of prior knowledge when students interpret mathematical texts. I The first sourcebook on nordic research in mathematics education : Norway, Sweden, Iceland, Denmark and contributions from Finland. Charlotte, NC, USA : Information Age Publishing (The Montana Mathematics Enthusiast Monograph Series in Mathematics Education). S. 431-440.

Österholm, M. (2009). Läsförståelsens roll inom matematikutbildning. I Matematikdidaktiska frågor : Resultat från en forskarskola. Göteborg : Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet. S. 154-165.

Konferensbidrag

Johansson, H. , Norberg, M. & Österholm, M. (2023). Interplay between modes in mathematics textbooks. I Proceedings of the 46th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Haifa, Israel : . S. 262--262.

Bergqvist, E. & Österholm, M. (2023). The role of implicit theoretical assumptions in empirical research. I Proceedings of the International Group for the Psychology of Mathematics Education.. S. 107--114.

Johansson, H. , Norberg, M. & Österholm, M. (2022). A multimodal perspective on number sense in digital learning resources. I Proceedings of the 45th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Alicante, Spain : . S. 241--241.

Johansson, H. & Österholm, M. (2021). Algebra discourse in mathematics and physics textbooks for upper secondary school. I Proceedings of the 44th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education . Khon Kaen, Thailand : . S. 149--149.

Johansson, H. , Österholm, M. , Flodén, L. & Heidtmann, P. (2018). Teachers’ and students’ perception of the gap between secondary and tertiary mathematics. I Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Umeå, Sweden : . S. 77--77.

Österholm, M. (2018). The role of mathematical competencies in curriculum documents in different countries. I Perspectives on professional development of mathematics teachers : Proceedings of MADIF11: the eleventh research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education, Karlstad, January 23–24, 2018. Karlstad : (Skrifter från Svensk Förening för MatematikDidaktisk Forskning). S. 131--140.

Johansson, H. & Österholm, M. (2017). Upper-secondary teachers' objectification of symbols by their use of language. I Proceedings of the 41st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Singapore : . S. 215--215.

Bergqvist, E. & Österholm, M. (2017). Variation of explicit argumentation in mathematics textbooks. I Proceedings of the 41st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Singapore : . S. 170--170.

Edmonds-Wathen, C. , Bergqvist, E. & Österholm, M. (2016). Comparing mathematics tasks in different languages. I Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Szeged, Hungary : . S. 151--151.

Bergqvist, E. , Theens, F. & Österholm, M. (2016). Relations between linguistic features and difficulty of PISA tasks in different languages. I Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Szeged, Hungary : . S. 125--125.

Bergqvist, E. & Österholm, M. (2012). Communicating mathematics or mathematical communication? : An analysis of competence frameworks. I Proceedings of the 36th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education : Vol. 2: opportunities to learn in mathematics education. (PME Conference. Proceedings). S. 67--74.

Bergqvist, E. , Dyrvold, A. & Österholm, M. (2012). Relating vocabulary in mathematical tasks to aspects of reading and solving. I Evaluation and comparison of mathematical achievement: Dimensions and perspectives. Proceedings of MADIF 8, The Eighth Mathematics Education Research Seminar, Umeå, January 24-25, 2012. Linköping : (Skrifter från Svensk förening för matematikdidaktisk forskning). S. 61--70.

Österholm, M. (2012). Students' summaries of mathematical lectures : Comparing the discourse of students with the discourse of lectures. I Mathematics Education: Expanding Horizons. Proceedings of the 35th Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia. Singapore : . S. 578--585.

Österholm, M. & Bergqvist, E. (2012). What mathematical task properties can cause an unnecessary demand of reading ability?. I Proceedings of Norma 11, The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education in Reykjavík, May 11-14, 2011. Reykjavík, Iceland : . S. 661--670.

Österholm, M. (2011). A framework for studying differences between process- and object-oriented discourses. I Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, vol 1 : Developing mathematical thinking. (PME Conference Proceedings). S. 367--367.

Österholm, M. (2011). Characterizing mathematics education research discourse on belief. I Current state of research on mathematical beliefs XVI : Proceedings of the MAVI-16 Conference, June 26-29, 2010, Tallinn, Estonia. Tallinn, Estonia : . S. 200--217.

Österholm, M. (2011). What aspects of quality do students focus on when evaluating oral and written mathematical presentations?. I Mathematics: Traditions and [New] Practices. Proceedings of the AAMT–MERGA conference held in Alice Springs, 3–7 July 2011. Adelaide, Australia : . S. 590--598.

Bergqvist, E. & Österholm, M. (2010). A theoretical model of the connection between the process of reading and the process of solving mathematical tasks. I Mathematics and mathematics education : Cultural and social dimensions. Proceedings of MADIF 7. Linköping, Sweden : (Skrifter från Svensk förening för matematikdidaktisk forskning). S. 47--57.

Österholm, M. (2010). Beliefs: A theoretically unnecessary construct?. I Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. January 28th - February 1st 2009, Lyon, France. Lyon : . S. 154--163.

Österholm, M. (2010). Relationships between epistemological beliefs and properties of discourse : Some empirical explorations. I Mathematics and mathematics education : Cultural and social dimensions. Proceedings of MADIF 7. Linköping : (Skrifter från Svensk förening för matematikdidaktisk forskning). S. 241--250.

Österholm, M. (2010). The ontology of beliefs from a cognitive perspective. I Proceedings of the conference MAVI-15 : Ongoing research on beliefs in mathematics education, September 8-11, 2009, Genoa, Italy. Genoa : . S. 35--46.

Österholm, M. (2009). Epistemological beliefs and communication in mathematics education at upper secondary and university levels. I Perspectives on mathematical knowledge. Proceedings of MADIF 6, the 6th Swedish Mathematics Education Research Seminar, Stockholm, January 29-30, 2008. Linköping : (Skrifter från Svensk förening för matematikdidaktisk forskning). S. 132--134.

Österholm, M. (2009). Theories of epistemological beliefs and communication : A unifying attempt. I Proceedings of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. (PME Conference. Proceedings). S. 4-257--4-264.

Österholm, M. (2006). A reading comprehension perspective on problem solving. I Developing and researching quality in mathematics teaching and learning : proceedings of MADIF 5 : the 5th Swedish Mathematics Education Research Seminar, Malmö, January 24-25, 2006. Linköping : (Skrifter från Svensk förening för matematikdidaktisk forskning). S. 136--145.

Österholm, M. (2006). Metacognition and reading - criteria for comprehension of mathematics texts. I Proceedings of the 30th conference of the International group for the psychology of mathematics education. Prague : (PME Conference Proceedings). S. 289--296.

Österholm, M. (2004). Reading mathematical texts : cognitive processes and mental representations. Paper presented at the ICME-10, The 10th International Congress on Mathematical Education

Österholm, M. (2003). Learning mathematics by reading - a study of students interacting with a text. I Nordic pre-conference to ICME 10.

Licentiatavhandlingar

Österholm, M. (2004). Läsa matematiska texter : Förståelse och lärande i läsprocessen. Lic.-avh. Matematiska institutionen, Linköpings universitet, 2004

Proceedings (redaktörsskap)

Helenius, O. (ed.) , Engström, A. (ed.) , Meaney, T. (ed.) , Nilsson, P. (ed.) , Norén, E. (ed.) , Sayers, J. (ed.) & Österholm, M. (ed.) (2015). Development of Mathematics Teaching: Design, Scale, Effects : Proceedings from Madif9: The Ninth Swedish Mathematics Education Research Seminar, Umeå, February 4-5, 2014. Linköping : Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF (Skrifter från Svensk Förening för MatematikDidaktisk Forskning 10).

Rapporter

Johansson, H. , Norberg, M. & Österholm, M. (2022). Matematik-app för elever och lärare. Sundsvall : Mittuniversitetet  

Österholm, M. , Bergqvist, T. , Liljekvist, Y. & van Bommel, J. (2016). Utvärdering av Matematiklyftets resultat : slutrapport. Umeå : Umeå universitet    

Österholm, M. (2003). Learning mathematics by reading - a study of students interacting with a text. Linköping : Linköping University Electronic Press

Sidan uppdaterades 2023-09-24