Ove Olander

It-arkitekt|IT Architect

  • Tjänstetitel: It-arkitekt
  • Annan titel: Integration, utveckling och system, IT
  • Ansvarsområde: Utveckling IT
  • Avdelning: Avdelningen för infrastruktur (INFRA)
  • Telefon arbete: 010-142 78 87
  • Mobiltelefon arbete: +46705975787
  • E-postadress: ove.olander@miun.se
  • Besöksadress: Hus A, Studentplan 1
  • Rumsnummer: A324
  • Ort: Östersund

IT-Utveckling

Utveckling och anpassning av IT-system. Integration av IT-system mellan interna plattformar och även mot externa. Framtagande av integrationsöversikt/IT-arkitektur samt underhåll av dito inom Mittuniversitetet.

Bakgrund

Dataingenjör

Extra kontaktinformation

Karta