Öyvind Karlsson

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskap (HLV)
  • Telefon arbete: 010-142 88 46
  • E-postadress: Oyvind.Karlsson@miun.se
  • Rumsnummer: D311
  • Forskningscentra: Nationellt vintersportcentrum
  • Ämne: Idrottsvetenskap

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Karlsson, Ø. & McGawley, K. (2020). Den som håller sig friskast vinner. Tidskriften Idrottsmedicin, : 1

McGawley, K. (2020). Kvinnliga idrottare i outforskat territorium. Tidskriften Idrottsmedicin,

Trøen, E. , Rud, B. , Karlsson, Ø. , Høvik Carlsen, C. , Gilgien, M. , Paulsen, G. , Tosterud, O. K. & Losnegard, T. (2020). Pole Length’s Influence on Performance During Classic-Style Snow Skiing in Well-Trained Cross-Country Skiers. International Journal of Sports Physiology and Performance, vol. 15: 6, ss. 884-891.  

Laaksonen, M. , Karlsson, Ø. & McGawley, K. (2020). Viktigt att individanpassa höghöjdsträningen. Tidskriften Idrottsmedicin, : 1

Karlsson, Ø. , Gilgien, M. , Nøstdahl Gløersen, Ø. , Rud, B. & Losnegard, T. (2018). Exercise Intensity During Cross-Country Skiing Described by Oxygen Demands in Flat and Uphill Terrain. Frontiers in Physiology, vol. 9    

Konferensbidrag

Karlsson, Ø. (2019). The long-term monitoring of athlete training, health and well-being. Paper presented at the Nordic Winter Sports Conference, Meråker, Norway, 9-10 May, 2019

Karlsson, Ø. , Laaksonen, M. & McGawley, K. (2019). Training characteristics of highly-trained cross-country skiers throughout the transition from junior to senior level. Paper presented at the European College of Sport Science (ECSS) in Prague, 3-6 July, 2019