Agneta Persson

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Persson, A. (2021). Blir erfarenheter be­prövade inom Samverkan för bästa skola?. I Didaktiska reflektioner - reflektioner om didaktik : specialnummer. Sundsvall : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier). S. 27-58.  

Persson, A. , Styf, M. & Sahlin, S. (2021). Leda och organisera lärares kompetensutveckling : - Tillit, ansvar och autonomi. I Att jobba som rektor : - om rektorer som professionella yrkesutövare. Lund : Studentlitteratur AB. S. 311-320.

Sidan uppdaterades 2023-09-21