Per Bergman

Systemingenjör|Systems Engineer

  • Tjänstetitel: Systemingenjör
  • Annan titel: Styrelseordförande Fackförbundet ST
  • Avdelning: Avdelningen för Infrastruktur (INFRA)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428371
  • E-postadress: per.bergman@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 4
  • Rumsnummer: K210
  • Ort: Östersund

Övrigt

Är ordförande i Fackförbundet ST på 50 % av min tjänst. Representerar ST i Universitetsstyrelsen, Central samverkansgrupp och HUV fakultetsnämnd bl.a. Är även ledamot i avdelningen för Universitet och högskolor inom Fackförbundet ST som har 36 sektioner. Arbetar 50% på IT-avdelningen där jag jobbar med nätverk och kommunikation.

Sidan uppdaterades 2022-11-18