Per Edström

  • Akademisk titel: Professor
  • Avdelning: Institutionen för Ingenjörsvetenskap, Matematik och Ämnesdidaktik (IMD)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428244
  • E-postadress: per.edstrom@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Matematik/Tillämpad matematik

Industriell bioekonomi och tillämpad beräkningsvetenskap

Jag jobbar med strategiutveckling, och jag vill se en välfungerande svensk cirkulär bioekonomi under min livstid. Jag står bakom en industriell väg till en svensk cirkulär bioekonomi. Ny gränsöverskridande samverkan ska öka förädlingsvärdet i den svenska biobaserade sektorn och konkurrenskraften hos svenska regioner och företag.

Jag jobbar med tillämpad beräkningsvetenskap. Jag gillar de utmaningar som kommer med att lösa verkliga problem snabbt och noggrant med billiga datorer. Jag gör det genom att inkludera modern beräkningsvetenskap i lösningsmetoderna, kombinerat med djup kunskap om det underliggande fysiska problemet. Jag gör simuleringar och modellering, och jag gillar problem som är både akademiskt utmanande och industriellt relevanta. Jag har ägnat mycket tid åt att studera strålningstransportproblemet (”Radiative Transfer”), och jag har utvecklat avancerade simuleringsverktyg för ljusspridning i papper och tryck.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Edvardsson, S. , Neuman, M. , Edström, P. & Olin, H. (2015). Solving equations through particle dynamics. Computer Physics Communications, vol. 197, ss. 169-181.  

Neuman, M. , Edvardsson, S. & Edström, P. (2015). Solving the radiative transfer equation with a mathematical particle method. Optics Letters, vol. 40: 18, ss. 4325-4328.  

Johansson, N. , Neuman, M. , Andersson, M. & Edström, P. (2014). Influence of finite-sized detection solid angle on bidirectional reflectance distribution function measurements. Applied Optics, vol. 53: 6, ss. 1212-1220.  

Neuman, M. , Edvardsson, S. & Edström, P. (2013). A particle approach to the radiative transfer equation with fluorescence. ,

Namedanian, M. , Gustafsson Coppel, L. , Neuman, M. , Gooran, S. , Edström, P. , Kolseth, P. & Koh, W. (2013). Analysis of Optical and Physical Dot Gain by Microscale Image Histogram and Modulation Transfer Functions. Journal of Imaging Science and Technology, vol. 57: 2, ss. 020504-1-020504-5.  

Linder, T. , Löfqvist, T. , Gustafsson Coppel, L. , Neuman, M. & Edström, P. (2013). Lateral light scattering in fibrous media. Optics Express, vol. 21: 6, ss. 7835-7840.    

Hägglund, H. , Norberg, O. & Edström, P. (2013). Non-destructive high resolution measurements of spatial filler content distribution in paper. Nordic Pulp & Paper Research Journal, vol. 28: 1, ss. 131-136.    

Hägglund, H. , Norberg, O. & Edström, P. (2013). Prediction of optical variations in paper from high resolution measurements of paper properties. Nordic Pulp & Paper Research Journal, vol. 28: 4, ss. 596-601.  

Johansson, N. , Neuman, M. , Andersson, M. & Edström, P. (2013). Separation of surface and bulk reflectance by absorption of bulk scattered light. Applied Optics, vol. 52: 19, ss. 4749-4754.  

Zhang, R. , Andersson, H. , Andersson, M. , Andres, B. , Edlund, H. , Edström, P. , Edvardsson, S. , Forsberg, S. & et al. (2013). Soap-film coating : High-speed deposition of multilayer nanofilms. Scientific Reports, vol. 3, ss. Art. no. 1477    

Neuman, M. , Gustafsson Coppel, L. & Edström, P. (2012). A partial explanation of the dependence between light scattering and light absorption in the Kubelka-Munk model. Nordic Pulp & Paper Research Journal, vol. 27: 2, ss. 426-430.    

Hägglund, H. , Norberg, O. , Neuman, M. & Edström, P. (2012). Dependence between paper properties and spectral optical response of uncoated paper. Nordic Pulp & Paper Research Journal, vol. 27: 2, ss. 440-444.    

Karlsson, A. , Enberg, S. , Rundlöf, M. , Paulsson, M. & Edström, P. (2012). Determining optical properties of mechanical pulps : Sheetmaking procedure and investigation of different ways to evaluate light absorption. Nordic Pulp & Paper Research Journal, vol. 27: 3, ss. 531-541.    

Gustafsson Coppel, L. , Neuman, M. & Edström, P. (2012). Extension of the Stokes equation for layered constructions to fluorescent turbid media. Journal of the Optical Society of America A, vol. 29: 4, ss. 574-578.

Gustafsson Coppel, L. , Andersson, M. , Neuman, M. & Edström, P. (2012). Fluorescence model for multi-layer papers using conventional spectrophotometers. Nordic Pulp & Paper Research Journal, vol. 27: 2, ss. 418-425.    

Neuman, M. , G. Coppel, L. & Edström, P. (2011). Angle resolved color of bulk scattering media. Applied Optics, vol. 50: 36, ss. 6555-6563.  

Gustafsson Coppel, L. , Andersson, M. & Edström, P. (2011). Determination of quantum efficiency in fluorescing turbid media. Applied Optics, vol. 50: 17, ss. 2784-2792.  

Gustafsson Coppel, L. , Neuman, M. & Edström, P. (2011). Lateral light scattering in paper - MTF simulation and measurement. Optics Express, vol. 19: 25, ss. 25181-25187.  

Gustafsson Coppel, L. , Andersson, M. , Edström, P. & Kinnunen, J. (2011). Limitations of the efficiency of fluorescent whitening agents in uncoated paper. Nordic Pulp & Paper Research Journal, vol. 26: 3, ss. 319-328.    

Neuman, M. , Coppel, L. & Edström, P. (2011). Point spreading in turbid media with anisotropic single scattering. Optics Express, vol. 19: 3, ss. 1915-1920.    

Neuman, M. & Edström, P. (2010). Anisotropic reflectance from turbid media. II. Measurements. Journal of the Optical Society of America A, vol. 27: 5, ss. 1040-1045.  

Neuman, M. & Edström, P. (2010). Anisotropic reflectance from turbid media. I. Theory. Journal of the Optical Society of America A, vol. 27: 5, ss. 1032-1039.  

Edström, P. , Neuman, M. , Avramidis, S. & Andersson, M. (2010). Geometry Related Inter-Instrument Differences in Spectrophotometric Measurements. Nordic Pulp & Paper Research Journal, vol. 25: 2, ss. 221-232.    

Edström, P. (2009). Numerical Performance of Stability Enhancing and Speed Increasing Steps in Radiative Transfer Solution Methods. Journal of Computational and Applied Mathematics, vol. 228: 1, ss. 104-114.  

Edström, P. (2008). A Two-Phase Parameter Estimation Method for Radiative Transfer Problems in Paper Industry Applications. Inverse Problems in Science and Engineering, vol. 16: 7, ss. 927-951.  

Edström, P. (2007). Examination of the Revised Kubelka-Munk Theory : Considerations of Modeling Strategies. Journal of the Optical Society of America A, vol. 24: 2, ss. 548-556.  

Feng, T. , Edström, P. & Gulliksson, M. (2007). Levenberg-Marquardt Methods for Parameter Estimation Problems in the Radiative Transfer Equation. Inverse Problems, vol. 23: 3, ss. 879-891.  

Edström, P. (2005). A Fast and Stable Solution Method for the Radiative Transfer Problem. SIAM Review, vol. 47: 3, ss. 447-468.  

Edström, P. (2004). Comparison of the DORT2002 Radiative Transfer Solution Method and the Kubelka-Munk Model. Nordic Pulp & Paper Research Journal, vol. 19: 3, ss. 397-403.    

Granberg, H. & Edström, P. (2003). Quantification of the intrinsic error of the kubelka–munk model caused by strong light absorption. Journal of Pulp and Paper Science (JPPS), vol. 29: 11, ss. 386-390.

Johansson, N. , Neuman, M. , Andersson, M. & Edström, P. (). The inverse radiative transfer problem - considerations for optically thick media. ,

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Edström, P. (2007). Mathematical modeling and numerical tools for simulation and design of light scattering in paper and print. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 22)

Kapitel i böcker, del av antologier

Edström, P. (2010). Radiative transfer i pappersindustriella tillämpningar. I Thule : Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok 2010. Umeå : Kungl. Skytteanska Samfundet (Thule). S. 115-124.

Edström, P. (2010). Simulation and modeling of light scattering in paper and print applications. I Light Scattering Reviews, vol 5, Part 3. Springer (Light scattering and reflection series). S. 451-475.  

Konferensbidrag

Rahaman, G. M. A. , Norberg, O. & Edström, P. (2015). Experimental analysis for modeling color of halftone images. I Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics).. S. 69--80.    

Rahaman, G. M. A. , Norberg, O. & Edström, P. (2014). Extension of Murray-Davies tone reproduction model by adding edge effect of halftone dots. I Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. San Francisco, California, United States : . S. Art. no. 90180F-  

Rahaman, G. M. A. , Norberg, O. & Edström, P. (2014). Microscale halftone color image analysis: perspective of spectral color prediction modeling. I Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering : Color Imaging XIX: Displaying, Processing, Hardcopy, and Applications. San Francisco, California, United States : . S. Art. no. 901506-  

Zhang, R. , Andersson, H. , Andersson, M. , Andres, B. , Edström, P. , Edvardsson, S. , Forsberg, S. , Hummelgård, M. & et al. (2013). High-speed deposition of multilayer nanofilms using soap-film coating. Paper presented at the 19th International Vacuum Congress (IVC-19), Paris, France, September 9-13 2013

Rahaman, G. M. A. , Norberg, O. & Edström, P. (2013). The effect of media interactions in predicting spectral reflectance by color prediction models. Paper presented at the 12TH INTERNATIONAL AIC COLOUR CONGRESS,BRINGING COLOUR TO LIFE;THE SAGE, GATESHEAD, UK; 8 - 12 JULY 2013

Neuman, M. , Edström, P. , Andersson, M. , Coppel, L. & Norberg, O. (2010). Angular Variations of Color in Turbid Media – the Influence of Bulk Scattering on Goniochromism in Paper. I 5th European Conference on Colour in Graphics, Imaging, and Vision and 12th International Symposium on Multispectral Colour Science 2010, CGIV 2010/MCS'10.. S. 407--413.

Bohlin, E. , Gustafsson Coppel, L. , Johansson, C. & Edström, P. (2010). Modelling of brightness decrease in coated cartonboard as an effect of calendering : Microroughness and effective refractive index aspects. I 11th Advanced Coating Fundamentals Symposium Proceedings: The Latest Advances in Coating Research and Development. Norcross, GA, USA : . S. 51--65.

Edström, P. , Bohlin, E. , Coppel, L. & Andersson, C. (2009). Characterization and modelling of the effect of calendering on coated polyester film. I Advances in Printing and Media Technology, vol 36.

Edström, P. , Pauler, N. & Norberg, O. (2009). Mechanisms involved in the optical interaction between ink and substrate. I Advances in Printing and Media Technology, vol 36.  

Gustafsson Coppel, L. & Edström, P. (2009). Open source Monte carlo simulation platform for particle level simulation of light scattering from generated paper structures. I Papermaking Research Symposium.  

Edström, P. (2008). Next Generation Simulation Tools for Optical Properties in Paper and Print. I Proc. International Conference Modelling and Simulation in the Pulp and Paper Industry, Madrid.

Edström, P. (2008). Next Generation Simulation Tools for Optical Properties in Paper and Print. I International Conference Modeling and Simulation in the Pulp and Paper Industry.. S. 156--169.

Edström, P. (2007). Ljus idé kastar nytt ljus på ljusspridning i papper och tryck : Ekmandagarna, Stockholm.

Persson, E. , Engstrand, P. , Karlsson, L. , Nilsson, F. & Wahlgren, M. (2003). Utilization of the natural variations in wood properties in production of TMP : Comparison between pilot plant and mill scale trials using different assortments of Norway spruce pulpwood. I 2003 International Mechanical Pulping Conference / Pulp and Paper Technical Association of Canada : International Mechanical Pulping Conference ; (Quebec) : 2003.06.02-05. Montreal : . S. 485-

Edström, P. (2002). Modeller och metoder för ljusspridning i papper : Ekmandagarna, Stockholm.

Edström, P. (2001). Inverse Scattering : athematical Modelling in a Changing World, Berlin.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Edström, P. (2004). Mathematical Modelling of Light Scattering in Paper and Print. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2004 (Mid Sweden University licentiate thesis : 6)

Rapporter

Edström, P. & Gustafsson Coppel, L. (2010). Open PaperOpt – A Monte Carlo Simulation Tool for Simulating Light Scattering in Paper and Print. Sundsvall : Mid Sweden University (Rapportserie FSCN 2010:53). (FSCN-rapport R-10-81 ).  

Edström, P. (2007). Efficient Reflectance Calculations and Parameter Estimation Methods for Radiative Transfer Problems in Paper Industry Applications. Sundsvall : FSCN, Mittuniversitetet (Rapportserie FSCN 2007:40). (FSCN-rapport R-07-68).  

Engström, C. , Pauler, N. , Wågberg, J. & Edström, P. (2007). Final Report on the Project : Optical Interaction between Ink and Paper. Sundsvall : FSCN, Mittuniversitetet (Rapportserie FSCN 2007:44).

Edström, P. (2005). Fast and Stable Solution Method for Angle-Resolved Light Scattering Simulation III : Handling Refractive Index Discontinuities. Sundsvall : Mittuniversitetet, FSCN (Rapportserie FSCN 2005:34). (FSCN-rapport R-05-62).  

Edström, P. (2003). A Comparison Between the Coefficients of the Kubelka-Munk and DORT2002 Models. Sundsvall : Mitthögskolan, FSCN (Rapportserie FSCN 2003:21). (FSCN-rapport R-03-46).  

Edström, P. & Lehto, M. (2003). DORT2002 version 2.0 User Manual. Sundsvall : Mitthögskolan, FSCN (Rapportserie FSCN 2003:18). (FSCN-rapport R-03-43).  

Edström, P. & Lehto, M. (2003). Fast and Stable Solution Method for Angle-Resolved Light Scattering Simulation II - Model Enhancements. Sundsvall : Mitthögskolan, FSCN (Rapportserie FSCN 2003:17). (FSCN-rapport ).  

Edström, P. & Lehto, M. (2003). Performance and application of the DORT2002 light scattering simulation model. Sundsvall : FSCN, Mitthögskolan (Rapportserie FSCN 2003:22). (FSCN-rapport R-03-47).  

Edström, P. (2002). Fast and Stable Solution Method for Angle-Resolved Light Scattering Simulation. Sundsvall : Mitthögskolan, FSCN (Rapportserie FSCN 2002:12). (FSCN-rapport R-02-35).

Edström, P. , Granberg, H. & Gulliksson, M. (2001). Some Ideas on Models and Methods for Light Scattering in Paper. (FSCN report (internal FSCN Report Number: R-01-10), Mid Sweden University 2001 ).

Övrigt

Edström, P. (2013). Made in Sweden – Future Textiles and Paper : Strategic research and innovation agenda for the joint paper and textile industries in Sweden.  

Sidan uppdaterades 2023-01-10