Pernilla Johnsen

Pernilla Johnsen

Assistent|Assistent

  • Tjänstetitel: Assistent
  • Akademisk titel: Forskarstuderande
  • Avdelning: Institutionen för matematik och ämnesdidaktik (MOD)
  • Telefon arbete: +46101428139
  • E-postadress: pernilla.johnsen@miun.se
  • Besöksadress: Akademigatan 1
  • Rumsnummer: Q210
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Matematik

Forskningsområden

Matematik

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Johnsen, P. & Lobkova, T. (2018). Homogenization of a linear parabolic problem with a certain type of matching between the microscopic scales. Applications of Mathematics, vol. 63: 5, ss. 503-521.  

Danielsson, T. & Johnsen, P. (). Homogenization of linear parabolic equations with three spatial and three temporal microscopic scales for certain matching between the microscopic scales. ,

Konferensbidrag

Danielsson, T. & Johnsen, P. (2019). Homogenization of the heat equation with a vanishing volumetric heat capacity. I Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2018. (Mathematics in Industry)  

Flodén, L. , Holmbom, A. , Jonasson, P. , Lobkova, T. , Olsson Lindberg, M. & Zhang, Y. (2017). A discussion of a homogenization procedure for a degenerate linear hyperbolic-parabolic problem. I AIP Conference Proceedings. (AIP Conference Proceedings)  

Flodén, L. , Holmbom, A. , Jonasson, P. , Olsson Lindberg, M. , Lobkova, T. & Persson, J. (2017). Homogenization of a Hyperbolic-Parabolic Problem with Three Spatial Scales. I Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2016. (Mathematics in Industry). S. 617--623.    

Licentiatavhandlingar

Johnsen, P. (2021). Homogenization of Partial Differential Equations using Multiscale Convergence Methods. Lic.-avh. Sundsvall : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University licentiate thesis : 183)