Peter Degerman

Peter Degerman

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Docent
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428176
  • E-postadress: peter.degerman@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Litteraturvetenskap

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Degerman, P. (2016). Litteraturen som cynisk praktik : Foucaults radikalisering av Parhhesia och dess didaktiska konsekvenser. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 2, ss. 19-29.    

Degerman, P. & Johansson, A. (2010). Läsa normalt. En kritik av Rosenblatts reader response-teori. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 3-4, ss. 59-69.  

Degerman, P. (2010). Väggar mot blåsten, högt upp till taket. Om författarkollektivet Bläck. Provins, : 3, ss. 6-11.

Degerman, P. (2009). Den nakna människan : Samtal med Naja Marie Aidt. Provins, : 1, ss. 24-30.

Degerman, P. (2008). Spelet om Envar : Poesifestivalen, skådespelet och marknaden. Provins, : 4, ss. 44-49.

Degerman, P. (2007). Provinsen och avantgardet. Provins. Norrländsk litterär tidskrift, : 4, ss. 65-67.

Böcker

Degerman, P. (2018). Tala för det gröna i lövet : Ekopoesi som estetik och aktivism. Lund : Ellerströms förlag

Doktorsavhandlingar

Degerman, P. (2012). "Litteraturen, det är vad man undervisar om" : Det svenska litteraturdidaktiska fältet i förvandling. Diss. Åbo : Åbo Akademis Förlag, 2012

Kapitel i böcker, del av antologier

Degerman, P. , Giritli Nygren, K. & Nyhlén, S. (2020). Inledning. I Kulturell hållbarhet – vad är det? : Om begreppets innehåll, användning och vetenskapliga relevans. Halmstad : Makadam Förlag.

Degerman, P. (2020). Om isen bär eller brister : Hållbar poesi och de lokala historierna. I Kulturell hållbarhet - vad är det? : Om begreppets innehåll, användning och vetenskapliga relevans. Stockholm & Göteborg : Makadam Förlag. S. 171-187.

Degerman, P. (2017). Poetry and Play in the Classroom : Avant-garde Poetry in the Pedagogical Context. I Changing Subjects, Changing Pedagogies : Divesrsities in School and Education. Helsingfors : Finnish Research Association for Subject Didactics (Studies in Subject Didactics). S. 227-239.  

Degerman, P. (2017). Shamaner i den globala byn : Marshall McLuhan och Beatles i medielandskapet. I Modernitetens uttryck och avtryck : Litteraturvetenskapliga studier tillägnade professor Claes Ahlund. Åbo : Föreningen Granskaren. S. 208-217.

Degerman, P. (2017). Svenskämne i skärningspunkten : Några exempel från akademi och praktik. I Mellannorrland i centrum : Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman. Umeå : Umeå universitet (Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar). S. 347-357.

Degerman, P. (2016). "Inhemska praktexemplar till modernistbjässar". I Subjekt Södergran : Om jagen i Edith Södergrans poesi. Göteborg/Stockholm : Makadam Förlag. S. 45-52.

Degerman, P. (2015). Hunden och lyktan : Om Diogenes, det sanna talet och litteraturdidaktiken. I "Om det man inte kan tala måste man sjunga" : Festskrift till Eva-Britta Ståhl. Sundsvall : Litteraturvetenskap, Mittuniversitetet. S. 153-162.

Degerman, P. (2015). Läsa närmare : Det poetiska språkets motstånd i den pedagogiska situationen. I Litteratur och läsning : Litteraturdidaktikens nya möjligheter. Lund : Studentlitteratur AB. S. 193-214.

Degerman, P. (2013). I namnet ligger förtrollningen : Om Pigen i fiktionen hos Line Knutzon och Naja Marie Aidt. I Flicktion : Perspektiv på flickan i fiktionen. Malmö : Roos & Tegnér/Universus. S. 86-100.

Degerman, P. (2010). The Concept of Knowledge in Teacher Education. I Advancing Quality Cultures for Teacher Education in Europe : Tension and Opportunities. Umeå : Umeå universitet (Monografier, Tidskrift för lärarutbildning och forskning). S. 253-265.

Konferensbidrag

Degerman, P. (2019). The Message of Poetry or Poetry as Messenger : The Poetics of Sustainability in the Pedagogical Context. Paper presented at the The 61st Annual Conference of Midwestern Modern Language Association, Chicago, 14-17 november 2019

Degerman, P. (2017). Runt Ingens Inälv : Den svenska ekopoesin som posthumanism. Paper presented at the Ekokritiken i Norden - i går, idag och i morgon. Västerås 4-5 maj 2017

Degerman, P. (2017). The Ore, the Forest, and the Hydroelectric Power : Material Strategies in Contemporary Northern Swedish Poetry. Paper presented at the Nordic Utopias and Dystopias, Åbo, Finland. 8-10 juni 2017

Degerman, P. (2016). Perrhesia och litteraturvalet i skolan. Paper presented at the Didaktiska perspektiv på litteraturen som konstform. Stockholm 6-7 oktober 2016

Degerman, P. (2015). Poetry and Play : Distribution of the Sensible. Paper presented at the NoFa5 - the 5th Nordic conference on subject education, Helsinki, Finland, 27–29 May 2015

Degerman, P. (2014). The Word and the World : The Material Ecopoetics of David Vikgren. Paper presented at the Rethinking Environmental Consciousness 5-8 December 2014, Mittuniversitetet Sundsvall

Degerman, P. (2010). Kritisk litteraturteori och den empiriska traditionen. Paper presented at the Tekst og kontekst. En fagdidaktisk udfordring. Konfrence, Middelfart, 17-19 mars 2010

Degerman, P. (2009). Bildningstradition från romantik till modernism. Paper presented at the NOFA 2. Den anden Nordiske Fagdidaktikkonference, Middelfart, 13-15 maj 2009.

Degerman, P. (2008). Den poetiska textens möjligheter. Paper presented at the Ämnesdidaktisk konferens, campus Konradsberg, Stockholm, 22-24 maj 2008.

Samlingsverk (redaktör)

Degerman, P. (ed.) , Giritli Nygren, K. (ed.) & Nyhlén, S. (ed.) (2020). Kulturell hållbarhet - vad är det? : Om begreppets innehåll, användning och vetenskapliga relevans. Stockholm och Göteborg : Makadam Förlag

Hennig, R. (ed.) , Jonasson, A. (ed.) & Degerman, P. (ed.) (2018). Nordic Narratives of Nature and the Environment : Ecocritical Approaches to Northern European Literatures and Cultures. Lanham, Boulder, New York, London : Lexington Books

Degerman, P. (ed.) , Johansson, A. E. (ed.) & Öhman, A. (ed.) (2018). Norrlandslitteratur : Ekokritiska perspektiv. Göteborg & Stockholm : Makadam Förlag

Degerman, P. (ed.) , Johansson, A. (ed.) & Söderberg, E. (ed.) (2015). "Om det man inte kan tala måste man sjunga" : Festskrift till Eva-Britta Ståhl. Sundsvall : Litteraturvetenskap, Mittuniversitetet

Degerman, P. (ed.) (2002). Röster i Medelpad. Stockholm : En bok för alla