Peter Öberg

Systemingenjör|Systems Engineer

  • Tjänstetitel: Systemingenjör
  • Avdelning: Avdelningen för Infrastruktur (INFRA)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428341
  • E-postadress: peter.oberg@miun.se
  • Rumsnummer: K227
  • Ort: Östersund

Sidan uppdaterades 2022-07-11