Petter Sundblad

Systemtekniker|Systems Technician

  • Tjänstetitel: Systemtekniker
  • Avdelning: Avdelningen för Infrastruktur (INFRA)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428109
  • E-postadress: petter.sundblad@miun.se
  • Rumsnummer: SCA5003
  • Ort: Sundsvall

Sidan uppdaterades 2022-11-18