Pia Bylander

Fakultetsekonom/Controller|Faculty Financial Officer/ Controller

  • Tjänstetitel: Fakultetsekonom/Controller
  • Ansvarsområde: HUV kansliet och HUV fakulteten
  • Avdelning: Ekonomiavdelningen (EKO)
  • Telefon arbete: 010-1428699
  • E-postadress: pia.bylander@miun.se
  • Besöksadress: Östersund, Studentplan 1
  • Rumsnummer: A221C
  • Ort: Östersund

Övrigt

Fakultetsekonom HUV