Pia Heidtmann | miun.se

Pia Heidtmann

Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för matematik och ämnesdidaktik (MOD)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428468
  • E-postadress: pia.heidtmann@miun.se
  • Rumsnummer: E309
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Matematik

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Johansson, H. , Österholm, M. , Flodén, L. & Heidtmann, P. (2022). Clash of cultures? Exploring students’ perceptions of differences between secondary and tertiary mathematics education. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology,  

Nilson, T. & Heidtmann, P. (2014). Inner balance of symmetric designs. Designs, Codes and Cryptography, vol. 71: 2, ss. 247-260.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Heidtmann, P. & Jaldemark, J. (2018). Diskret matematik på distans. I Digitalisering av högre utbildning. Lund : Studentlitteratur AB. S. 215-219.

Konferensbidrag

Johansson, H. , Österholm, M. , Flodén, L. & Heidtmann, P. (2018). Teachers’ and students’ perception of the gap between secondary and tertiary mathematics. I Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Umeå, Sweden : . S. 77--77.

Sidan uppdaterades 2022-11-18