Pontus Cavallie-Wase

Spara favorit

Bakgrund

Filosofie magisterexamen i kulturstudier vid Göteborgs universitet.
Jobbat inom universitet och högskola sedan 2011.

Övrigt

Sekreterare i humanvetenskapliga fakultetsnämnden.

Uppgifter inom forskarutbildningen bl.a.:
- Granskning och inläggning av kursplaner i utbildningsdatabasen Atlas
- Registrering av aktivitetsgrad och finansiering i Ladok
- Inrapportering av resultat i Ladok
- Avstämning doktorandtid
- Sammanställning av individuella studieplaner i forskningsdatabasen inför uppföljning av forskarkollegier och godkännande av Rådet för utbildning på forskarnivå