Pontus Cavallie-Wase

Pontus Cavallie-Wase

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Annan titel: Fil. mag. i kulturstudier
  • Ansvarsområde: Nämnd- och ledningsstöd, forskarutbildning
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: +46101428392
  • E-postadress: pontus.cavallie-wase@miun.se
  • Besöksadress: Hus P, Kunskapens väg 1, Östersund
  • Rumsnummer: P2619
  • Ort: Östersund

Arbetsuppgifter

Sekreterare i humanvetenskapliga fakultetsnämnden.

Tjänsteplanering av fakultetskansliets personal.

Forskarutbildningen, bl.a. följande uppgifter:
- Granskning och inläggning av kursplaner i utbildningsdatabasen Atlas
- Terminsregistrering och registrering av aktivitetsgrad och finansiering i Ladok
- Inrapportering av resultat i Ladok
- Registrerings- och resultatintyg
- Avstämning av doktorandtid
- Sammanställning av individuella studieplaner i forskningsdatabasen inför uppföljning av forskarkollegier och godkännande av Rådet för utbildning på forskarnivå.