Pontus Cavallie-Wase

Spara favorit

Arbetsuppgifter

Sekreterare i humanvetenskapliga fakultetsnämnden.

Tjänsteplanering av fakultetskansliets personal.

Forskarutbildningen, bl.a. följande uppgifter:
- Granskning och inläggning av kursplaner i utbildningsdatabasen Atlas
- Registrering av aktivitetsgrad och finansiering i Ladok
- Inrapportering av resultat i Ladok
- Avstämning av doktorandtid
- Sammanställning av individuella studieplaner i forskningsdatabasen inför uppföljning av forskarkollegier och godkännande av Rådet för utbildning på forskarnivå.

Bakgrund

Filosofie magisterexamen i kulturstudier.