Mikael Reberg

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational Developer

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Verksam inom olika utvecklingsarbeten vid Universitetsbiblioteket och studentstödet. Handleder studenter inom informationskompetens och skrivande. Under 2022-2023 projektet "Samordning av tillgänglighet" samt utvecklings- och samverkansuppgifter för forskningskommunikation genom utställningar.

Bakgrund

Har sedan 2000 undervisat i Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) vid bland annat Högskolan Dalarna, Mittuniversitetet och Umeå universitet. Anställdes 2011 vid Universitetsbiblioteket i Sundsvall som koordinator vid enheten Lärande- och resurscentrum (LRC). Sedan 2016 är tjänstetiteln pedagogisk utvecklare vid biblioteksavdelningen Studiemiljö och Kommunikation (SOK), idag team Publicerings- och lärandestöd.

Undervisning

Inom MKV uppsats-handledning och undervisning om bland annat Bourdieu, Flusser, Foucault och Habermas, kommunikationsteori, kvalitativ metod och medieutveckling. Vid Universitetsbiblioteket skrivhandledning, seminarier och workshops inom studieteknik och informationskompetens för studenter; introduktionsföreläsningar om högskolestudier för nya studenter mm. Har även undervisat om e-lärande och didaktik för universitetets lärare; gett kurser om webbpublicering i Liferay för olika personalgrupper mm.

Övrigt

Kommunikationsrelaterat arbete:
Utställningskurator vid campus Sundsvall för den forskningskommunicerande utställningen "Människan i skogen, skogen i människan" samt projektledare (2021-08-01-2023-12-31) för ALP-projektet "MIUN Research Exhibition: Upplevelsebara forskningsutställningar i det fysiska och digitala biblioteksrummet" (2020-2023).

Mellan 2013-2020 fortlöpande samordning av, och redaktör för UB:s nyhetsbrev. Utvärderingar av UB:s interna blogg-plattform för kunskapsdelning och information (2010-2019) med åtgärdsförslag, samt av UB:s satsning på Instagram-närvaro för år 1 (2017-2018) respektive år 2 (2018-2019) med framtagande av måldokument för år 2 (2018-2019) respektive år 3 (2019-2020).

2017 projektledare för "Infrastrukturen UB", ett projekt om UB:s informations- och lagringsytor inför ett kommande teknikskifte. 2016 utredning om bibliotekets internkommunikation med anledning av en ny funktionsorganisation. 

Arbete med studentstöd och lärandemiljöer:
Under 2020 projektledare för "Samordnat studentstöd" och 2018 utredare av studenters användning av bibliotekets grupprum och lärandemiljö i Sundsvall.

2013-2015 projektledare för utvecklings- och implementeringsfasen för en ny interaktionsdesign i Studentportalen inom delprojektet webb i "E-Campusprojektet". 2013-2014 etablering och samordning av projektet "Språkverkstaden".

Under åren 2011-2014 och 2016-2019 samordning av studentmentorsverksamheten med arbetsledning av studentmentorer vid UB. 2011-2014 samordning av introduktionsaktiviteter för nya studenter respektive avslutningshögtider för studenter vid campus Sundsvall.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Reberg, M. (2020). Exploring the possibilities with shared spreadsheets in gathering and analyzing information on the usage of study rooms in a university library. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, QQML, vol. 9: 1, ss. 101-108.  

Reberg, M. (2016). Rum för lärande, rum för ordning. Tidskriften bis, : 2, ss. 22-24.    

Reberg, M. (2012). Batman - eller Usain Bolt?. Ljusnan,

Reberg, M. (2012). Räds inte det digitala biblioteket - bädda in!. Tidskriften bis, : 4, ss. 6-7.

Reberg, M. (2011). Biblioteket och den politiska anatomin. Tidskriften bis, : 3  

Reberg, M. (2011). Melodifestivalen och reklamen för kommunerna. Sundsvalls Tidning,

Reberg, M. (2011). Samhällsinformation - Hur Svenska kyrkan "utnyttjar" Posten.. HumanistInfo, vol. 13: 1

Reberg, M. (2011). Vaccin mot propaganda. Dala-Demokraten,

Reberg, M. (2011). Vinter, vindkraft och visuell kommunikation. Länstidningen Jämtland, vol. Aug: 17

Reberg, M. (2010). Snabbare och snabbare. Ljusnan,

Reberg, M. (2004). Mediekonvergens, digitala bilder och Vilém Flusser. Tidskrift för litteraturvetenskap, vol. 33: 2, ss. 100-119.  

Reberg, M. (2004). När medier konvergerar. Akka. Tidskrift för kultur och lärande, , ss. 57-78.

Kapitel i böcker, del av antologier

von Essen, M. & Reberg, M. (2023). Introduktion : Rollen som utställningskurator till en forskningskommunicerande utställning i biblioteksrummet. I MIUN Research Exhibition : Utställningsproduktion i universitetsbibliotekets fysiska och webbaserade rum. Sundsvall : Mittuniversitetet (Skrifter från Mittuniversitetets bibliotek). S. 13-14.

Reberg, M. (2023). Ny plats, nytt rum, ny form : Anpassning av en forskningskommunicerande vandringsutställning. I MIUN Research Exhibition : Utställningsproduktion i universitetsbibliotekets fysiska och webbaserade rum. Sundsvall : Mittuniversitetet (Skrifter från Mittuniversitetets bibliotek). S. 31-51.

Reberg, M. (1998). Lokala medier och elektronisk publicering. I Pressen på Internet. Uppsala : Uppsala universitet. S. 99-132.

Konstnärlig output

Asklund, H. , Engholm, V. , von Essen, M. , Reberg, M. , Granlund, H. , Mähler, M. , Conti, E. , Degerman, P. , Jonsson, B. & et al. (2021). Människan i skogen, skogen i människan : Miun Research Exhibition.

Konferensbidrag

Reberg, M. (2023). The University Library Exhibition as Research Communication : Reflections on the Design of Visual Representations of Statistics and Differing Disciplinary Time Perspectives. Paper presented at the The 15th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference, Heraklion, Greece, 30 May - 3 June 2023

Reberg, M. & von Essen, M. (2021). Supporting exhibition design with digital tools in an academic library setting during the Covid-19 pandemic. I ICERI2021 Proceedings.. S. 1172--1179.

Reberg, M. (2019). Exploring the possibilities with shared spreadsheets in gathering and analyzing information on the usage of study rooms in a university library. Paper presented at the The 11th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference, Florence, Italy, May 28-31 2019.

Reberg, M. & Sjöqvist, M. (2018). How technological and social imperatives influence the implementation of a so-called knowledge management system in a learning support services organization. I EDULEARN18 Proceedings : 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. (EDULEARN Proceedings). S. 4316--4320.  

Reberg, M. (2016). The E-campus-project – the transformation of a student administrative tool into a personal learning environment. I Re-imagining Learning Environments : Proceedings of the European Distance and E-Learning Network 2016 Annual Conference.. S. 726--730.

Rapporter

Reberg, M. (2023). Utställningsdokumentation : Människan i skogen, skogen i människan. Sundsvall : Mittuniversitetets bibliotek (Skrifter från Mittuniversitetets bibliotek 4).

Reberg, M. (2018). Utvecklingen av det responsiva gränssnittet för Mittuniversitetets Studentportal : Arbetet med implementeringen av e-campus-projektets integrerade studentwebb 2013–2015. Sundsvall : Mittuniversitetets bibliotek (Skrifter från Mittuniversitetets bibliotek 2).  

Reberg, M. , Jonsson, S. & Wigö, A. (1998). Intranät i Sveriges fastighetsförvaltningar : en orienterande undersökning våren 1998.

Samlingsverk (redaktör)

Asklund, H. (ed.) , Engholm, V. (ed.) & Reberg, M. (ed.) (2023). MIUN Research Exhibition : Utställningsproduktion i universitetsbibliotekets fysiska och webbaserade rum. Sundsvall : Mittuniversitetet (Skrifter från Mittuniversitetets bibliotek 3).  

Sidan uppdaterades 2024-01-31