Richard Österlund | miun.se

Richard Österlund

Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för matematik och ämnesdidaktik (MOD)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428924
  • E-postadress: richard.osterlund@miun.se
  • Rumsnummer: E318
  • Ort: Sundsvall

Sidan uppdaterades 2022-11-10