Rickard Thornberg

Rickard Thornberg

Handläggare, Antagning|Admission Administrator

  • Tjänstetitel: Handläggare, Antagning
  • Annan titel: Avdelningen för studieadministration
  • Avdelning: Avdelningen för studieadministration (STUA)
  • Telefon arbete: +46101428296
  • E-postadress: rickard.thornberg@miun.se
  • Rumsnummer: F209
  • Ort: Sundsvall

Sitter i byggnad F