Roger Edholm

Spara favorit

Bakgrund

Roger Edholm är lektor i litteraturvetenskap. Han disputerade 2012 vid Örebro universitet med avhandlingen The Written and the Unwritten World of Philip Roth: Fiction, Nonfiction, and Borderline Aesthetics in the Roth Books. I sin avhandling diskuterar Edholm distinktionen mellan narrativ fiktion och icke-fiktiva berättelser utifrån ett antal verk av den amerikanske författaren Philip Roth.

Forskningsområden

Narrativ teori
Fiktionsteori
Samtida amerikansk skönlitteratur

Pågående forskning

Arbetar för närvarande på en artikel med titeln ”The Narrator Who Wasn’t There: Zuckerman as Storyteller and the Idea of Covert Narration in Philip Roth’s The Human Stain”. Artikel är avsedd att ingå i ett mer omfattande projekt som behandlar förstapersons berättare i narrativ fiktion med fokus på aspekter som problematiserar grundläggande antaganden inom narratologi rörande så kallade ”jag-romaner” och begreppet ”berättaren”.

Undervisning

Undervisning i litteraturvetenskap och kreativt skrivande. Undervisar också i kurser i barn- och ungdomslitteratur, samt i barnlitteratur för förskollärare.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Edholm, R. (2018). The Narrator Who Wasn’t There : Philip Roth’s The Human Stain and the Discontinuity of Narrating Characters. Narrative (Columbus, Ohio), vol. 26: 1, ss. 17-38.  

Kapitel i böcker, del av antologier

Edholm, R. (2014). Att skriva om sig själv : Självbiografi, fiktion och exemplet Philip Roth. I Berättande - Liv - Mening : Fakta & fiktion, biografi, narrativ metod. Örebro : Örebro universitet (Örebro Studies in Narration, Life, and Meaning). S. 81-90.

Konferensbidrag

Edholm, R. (2016). Den litterära sanningen : Refentialitet och litteraritet i Karl-Ove Knausgårds Min Kamp. Paper presented at the Litteraturvetenskapens gränsöverskridanden. Nationell ämneskonferens i svensk litteraturvetenskap, 12-13 maj Karlstads universitet