Roger Edholm

Spara favorit

Bakgrund

Roger Edholm är lektor i litteraturvetenskap. Han disputerade 2012 vid Örebro universitet med avhandlingen The Written and the Unwritten World of Philip Roth: Fiction, Nonfiction, and Borderline Aesthetics in the Roth Books. I sin avhandling diskuterar Edholm distinktionen mellan narrativ fiktion och icke-fiktiva berättelser utifrån ett antal verk av den amerikanske författaren Philip Roth.

Forskningsområden

Narrativ teori
Fiktionsteori
Samtida amerikansk skönlitteratur

Undervisning

Undervisning i litteraturvetenskap och kreativt skrivande. Undervisar också i kurser i barn- och ungdomslitteratur, samt i barnlitteratur för förskollärare.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Edholm, R. (2018). Det är inte sant, men det är likväl sant : Litteraritet, referentialitet och gränsöverskridandets etik i Karl Ove Knausgårds Min kamp. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, vol. 105: 4, ss. 304-321.    

Edholm, R. (2018). Family Framing and the Comedy of Conventions in Ruben Östlund's Force Majeure. Nordic Journal of Aesthetics, vol. 27: 55-56, ss. 116-133.    

Edholm, R. (2018). The Narrator Who Wasn’t There : Philip Roth’s The Human Stain and the Discontinuity of Narrating Characters. Narrative (Columbus, Ohio), vol. 26: 1, ss. 17-38.  

Kapitel i böcker, del av antologier

Edholm, R. (2014). Att skriva om sig själv : Självbiografi, fiktion och exemplet Philip Roth. I Berättande - Liv - Mening : Fakta & fiktion, biografi, narrativ metod. Örebro : Örebro universitet (Örebro Studies in Narration, Life, and Meaning). S. 81-90.

Konferensbidrag

Edholm, R. (2016). Den litterära sanningen : Refentialitet och litteraritet i Karl-Ove Knausgårds Min Kamp. Paper presented at the Litteraturvetenskapens gränsöverskridanden. Nationell ämneskonferens i svensk litteraturvetenskap, 12-13 maj Karlstads universitet