Roland Persson

Vaktmästare|Caretaker

  • Tjänstetitel: Vaktmästare
  • Ansvarsområde: Styrelseledamot i ST
  • Avdelning: Avdelningen för infrastruktur (INFRA)
  • Telefon arbete: 010-142 83 42
  • E-postadress: roland.persson@miun.se

Övrigt

Styrelseledamot i Fackförbundet ST