Ronny Alander

Systemingenjör|Systems Engineer

  • Tjänstetitel: Systemingenjör
  • Avdelning: Avdelningen för Infrastruktur (INFRA)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427844
  • E-postadress: ronny.alander@miun.se
  • Rumsnummer: K213
  • Ort: Östersund

Sidan uppdaterades 2022-07-19