Anna Scherdin

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

Jag är fakultetshandläggare och arbetar som prefektstöd vid Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO).

Sidan uppdaterades 2023-09-21