Åsa Svensson

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Ansvarsområde: Programansvarig Masterprogrammet i folkhälsovetenskap
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428020
  • E-postadress: asa.m.svensson@miun.se
  • Besöksadress: Campus Östersund
  • Rumsnummer: K433
  • Anställd vid ämnet: Folkhälsovetenskap

Bakgrund

2015: Doktorsexamen i kostvetenskap, Umeå universitet
2010: Masterexamen i folkhälsovetenskap, Maastricht University, NL
2005: Kandidatexamen i kostvetenskap, Göteborgs universitet

Jag disputerade 2015 inom ämnet kostvetenskap. I min avhandling undersökte jag validiteten hos olika kostundersökningsmetoder samt barns och ungdomars sockerintag.

Forskningsområden

Jag intresserar mig för psykisk hälsa bland barn och unga, och hur psykisk hälsa kan främjas genom stödjande miljöer och levnadsvanor.

Forskning

Ett projekt som genomfördes 2019-2022 undersökte hur en intervention, "Youth Aware of Mental Health (YAM)", påverkade skolpersonals kompetens att agera och hjälpa elever med psykisk ohälsa, samt hur de såg på elevernas färdigheter att möta svårigheter i livet.

Undervisning

Folkhälsovetenskap, främst på avancerad nivå.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Svensson, Å. , Warne, M. & Gillander Gådin, K. (2021). Longitudinal Associations Between Energy Drink Consumption, Health, and Norm-Breaking Behavior Among Swedish Adolescents. Frontiers In Public Health, vol. 9    

Tolvanen, L. , Svensson, Å. , Hemmingsson, E. , Christenson, A. & Trolle Lagerros, Y. (2021). Perceived and Preferred Social Support in Patients Experiencing Weight Regain After Bariatric Surgery—a Qualitative Study. Obesity Surgery, vol. 31, ss. 1256-1264.    

Warne, M. , Svensson, Å. , Tirén, L. & Wall, E. (2020). On Time : A Qualitative Study of Swedish Students’, Parents’ and Teachers’ Views on School Attendance, with a Focus on Tardiness. International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 17: 4    

Svensson, Å. , Warne, M. & Gillander Gådin, K. (2018). Energy drink consumption predicts norm-breaking behavior in Swedish adolescents. European Journal of Public Health, vol. 28, ss. 331  

Konferensbidrag

Warne, M. & Svensson, Å. (2023). Youth Aware of Mental Health : a mental illness prevention program with challenges in the local context. Paper presented at the The 10th Nordic Health Promotion Research Conference, Halmstad University, June 14-16, 2023

Warne, M. & Svensson, Å. (2021). School staffs’ attitudes on pupils’ mental health before and after a mental health intervention in the Northern part of Sweden - a study protocol. I SHE ACADEMY 2021 Health Promotion: Call for Action..

Svensson, Å. & Warne, M. (2020). School staff’s views on poor mental health among Swedish students in a rural setting. I European Journal of Public Health.  

Rapporter

Danielski, I. , Lorentzen, L. , Svensson, Å. , Warne, M. & Weimer, K. (2021). Design för energieffektiv vardag : Slutrapport projekt DEVA-skolor. Östersund :  

Warne, M. , Wall, E. & Svensson, Å. (2017). Närvarande elever och positiv skolmiljö för ökat välbefinnande och måluppfyllelse i skolan : Slutrapport från forskarna i projekt Hälsofrämjande skolutveckling inom ramen för Skolverkets anslag för 2016-2017.  

Sidan uppdaterades 2023-11-28