Elzbieta Strzelecka

Universitetslektor|Senior Lecturer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Boström, L. & Strzelecka, E. (2013). Min grammatikhistoria : Roliga och sorgliga berättelser ur verkligheten. En fenomenografisk analys av 313 studenters berättelser.. Texter om svenska med didaktisk inriktning / Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, , ss. 29-50.

Boström, L. & Strzelecka, E. (2013). Renässans för grammatiken : grammatik. Svenskläraren, vol. 57: 1, ss. 8-10.

Boström, L. & Strzelecka, E. (2013). Vuxna minns sin grammatikhistoria : grammatik. Svenskläraren, vol. 57: 1, ss. 14-17.

Strzelecka, E. & Vogel, A. (2011). Andraspråksundervisning i ett kognitivt lingvistiskt perspektiv – en första kartläggning. Nordand, : 7, ss. 85-105.

Strzelecka, E. (1993). Ablativitet i svenskan och polskan . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze, , ss. 64-87.

Strzelecka, E. & Walczak, B. (1993). Semantiska typer hos svenska namn på medicinalväxter.. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze, , ss. 145-172.  

Strzelecka, E. (1988). Svenska rumsliga verbpartiklar och deras polska motsvarigheter.. Nysvenska studier, , ss. 54-74.

Doktorsavhandlingar

Strzelecka, E. (2003). Svenska partikelverb med "in", "ut", "upp" och "ner" : En semantisk studie ur kognitivt perspektiv = Swedish phrasal verbs with in, ut, upp and ner : a semantic study from a cognitive perspective. Diss. Uppsala : Universitet, 2003 ( Skrifter / utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet : 62)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Strzelecka, E. (2018). Man kan gå ner i vattnet, men inte in i det. Svenska verbpartiklar och polska verbprefix relaterade till BEHÅLLARE. I Filologiskt smörgåsbord 3 : Språk - översättning - litteratur. Krakow : Jagiellonian University Press. S. 13-24.

Strzelecka, E. (2014). Slå i och drick ur! : Svenska partikelverb med i och ur. I Glimpses of the North : Discovering Scandinavia and Scandinavian studies. Zagreb : Srednja Europa. S. 163-178.

Konferensbidrag

Strzelecka, E. (2014). Att byta perspektiv utan att byta position. Något om perspektiva adverb i svenskan. I Svenskans beskrivning 33 : Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning, Helsingfors den 15–17 maj 2013. Helsingfors : (Nordica Helsingiensia). S. 449--458.  

Boström, L. & Strzelecka, E. (2013). Lärares undervisningsstrategier i grammatik.. Paper presented at the Svenska med didaktisk inriktning 2013

Boström, L. & Strzelecka, E. (2013). Teachers’ grammar teaching strategies.. Paper presented at the 18th International ELSIN-conference. Building Learning Capacity for Life.

Boström, L. & Strzelecka, E. (2012). Grammatiken till heders igen : Om ett nytänkande i grammatikdidaktik. Paper presented at the ASLA-symposiet, Association Suédoise de Linguistique Appliquée, 2012

Boström, L. & Strzelecka, E. (2012). Min grammatikhistoria. Roliga och sorgliga berättelser ur verkligheten. : En fenomenografisk analys av 300 studenters berättelser.. Paper presented at the Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning - SMDI

Strzelecka, E. (2008). Slå i och drick ur! Svenska partikelverb med i och ur. I Perspektiv på svenska språket och litteraturen.. Krakow : . S. 141--154.

Strzelecka, E. (2001). Upp till analys! Partikeln "upp" i det fysiska rummet.. I Svenskans beskrivning 24 : Förhandlingar vid tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning. Linköping den 22–23 oktober 1999. Linköping : (Linköping Electronic Conference Proceedings). S. 353-

Strzelecka, E. (1999). Veta varken ut eller in : BEHÅLLAR-metaforen i svenskan.. I Svenskans beskrivning : SvB. 23, Förhandlingar vid Tjugotredje sammankomsten för svenskans beskrivning, Göteborg den 15-16 maj 1998. Lund : . S. 461-

Rapporter

Strzelecka, E. & Boström, L. (2014). Lärares strategier i grammatikundervisning i svenska. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2014:2).  

Samlingsverk (redaktör)

Strzelecka, E. (ed.) , Edlund, L. (ed.) & Andersson, T. (ed.) (2017). Mellannorrland i centrum : Språkliga och historiska studier tillägnade Eva Nyman. Umeå : Kungl. Skytteanska Samfundet (Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 77).

Nyman, E. (ed.) , Magnusson, J. (ed.) & Strzelecka, E. (ed.) (2014). Den heliga platsen : Handlingar från symposiet Den heliga platsen. Härnösand 15–18 september 2011. Härnösand : Mittuniversitetet (Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet 1).  

Sidan uppdaterades 2023-09-21