Eva-Britta Ståhl

Publikationer

Artiklar, recensioner

Ståhl, E. (2012). Tobias Dahlkvist: Förtvivlans filosofi. Vilhelm Ekelund och mottagandet av Giacomo Leopardi i Skandinavien (recention för tidskriften Lychnos). Lychnos, , ss. 271-272.

Kapitel i böcker, del av antologier

Ståhl, E. (2013). Dikten och musiken. I Diktet utenfor diktsamlingen. Bergen : Alvheim og Eide akademisk forlag (Modernisme i nordisk lyrikk). S. 107-125.

Ståhl, E. (2012). Avhymningar : Steinar Opstad och Hölderlin i Norden. I Modernisme i nordisk lyrikk 5. Bergen : Alvheim og Eide akademisk forlag. S. 141-162.

Ståhl, E. (2012). Ett heroiskt-idylliskt sätt att filosofera : Vilhelm Ekelund om den rätta levnadsstämningens dialektik. I Från Arkadien till Arktis : Diktad natur och idyll. Åbo : Åbo Akademis Förlag (Litteraturvetenskapliga meddelanden). S. 58-69.

Ståhl, E. (2012). The return of poetry (översättning: Marthe Seiden). I Nordisk kvinnolitteraturhistoria - web-utgåvan: http://www.nordicwomensliterature.net). Kvinfo, Copenhagen&Kvinnsam, Gothenburg.

Konferensbidrag

Ståhl, E. (2014). Who is Kundry. I Richard Wagner: Werk und Wirkungen/ His works and their impact : A Wagner Symposium 2013. Stockholm : (Konferenser / Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien). S. 43--52.

Ståhl, E. (2012). Dalmålningar på rim. Paper presented at the Karlfeldtsamfundets Årsmöte 2012

Ståhl, E. (2011). "Island, Norge, Gotland. En treklang i den nordiska samhörigheten" : Gustaf Larsson och hans översättare. I IASS 2010 : Översättning - adaption, interpretation, transformation. Föredrag vid den 28:e studiekonferensen i Internationa Association of Scandinavian Studies (IASS) i Lund den 3-7 augusti 2010.

Övrigt

Ståhl, E. (2012). Kundry:: lidelse, kyskhet och död. Malmö : Malmö opera..

Sidan uppdaterades 2023-09-21