Johanna Strid

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Ansvarsområde: Utbildningsadministration
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427816
  • E-postadress: johanna.strid@miun.se
  • Besöksadress: Sidsjövägen 5, hus E
  • Rumsnummer: Ej Angivet
  • Ort: Sundsvall

Jag arbetar som utbildningshandläggare på fakulteten för Humanvetenskap, med ansvar för administrationen av följande program och kurser för institutionen för Utbildningsvetenskap (UTV), institutionen för hälsovetenskaper (HOV) samt institutionen för Humaniora och Samhällsvetenskap (HSV):

Grundlärare Fritidshem, 180 hp
Grundlärare F-3, 240 hp
Grundlärare 4-6, 240 hp (ej AIL)
Magisterprogram i pedagogik, 60 hp
Masterprogram i pedagogik, 120 hp

Fristående kurser på grund- och avancerad nivå inom Pedagogik (ej Pedagogik A, B- och C, 30 hp) och Samhällskunskap.

Fristående kurser inom omvårdnad
Masterprogrammet i omvårdnad

Bakgrund

Lärarexamen Grundskolans tidigare år (F-6) samt lärare i fritidshem 2009
Legitimerad lärare F-6

Sidan uppdaterades 2024-03-21