John Selander

Professor

Bakgrund

Sedan 2014 är jag professor i Rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitetet, Avdelning för Hälsovetenskap. Vid sidan om undervisning på grundutbildningsprogrammet Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp, och på magisterprogrammet Arbetsliv, Hälsa och Rehabilitering, 60 hp, är jag engagerad i ett antal olika forskningsprojekt.

Forskningsområden

Min avhandling fokuserar på arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna som saknar anställning. Mitt intresse för pedagogik har också lett till att jag författat och publicerat en del om det.

Forskning

Min forskning handlar huvudsakligen om arbetsliv, hälsa och rehabilitering.

Undervisning

Jag undervisar mest på kurser kring vetenskapsteori och forskningsmetod på grund- och magisterprogrammen.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Selander, J. & Wall, E. (2023). The athletic work force : Sport as a key to employment for people with intellectual disabilities?. Work, vol. 76, ss. 1407-1417.    

Selander, J. , Sun, J. , Tjulin, Å. & Buys, N. (2021). Interrelated Factors for Return to Work of Sick-Listed Employees in Sweden. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 15  

Skoglund, W. & Selander, J. (2021). The Swedish alcohol monopoly : A bottleneck for microbrewers in Sweden?. Cogent Social Sciences, vol. 7: 1    

Tjulin, Å. , MacEachen, E. , Vinberg, S. , Selander, J. , Bigelow, P. L. & Larsson, R. (2021). Virtual Internationalization – we did it our way. Högre Utbildning, vol. 11: 2, ss. 1-13.    

Vinberg, S. , Selander, J. & Tjulin, Å. (2020). Jämlikhet och hälsa med fokus på arbetslivet : Erfarenheter från en internationell hälsovetenskaplig kurs. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 97: 2, ss. 314-323.  

Buys, N. J. , John, S. & Sun, J. (2019). Employee experience of workplace supervisor contact and support during long-term sickness absence. Disability and Rehabilitation, vol. 41: 7, ss. 808-814.  

Wall, E. , Selander, J. & Bergman, J. (2019). Makt och motstånd i rehabiliteringsprocessen : Sanningen om tidig återgång i arbete utmanad. Sociologisk forskning, vol. 56: 3-4, ss. 289-309.    

Björk, A. , Rönngren, Y. , Selander, J. , Vinberg, S. , Hellzén, O. & Olofsson, N. (2018). Health, lifestyle habits, and physical fitness among adults with ADHD compared with a random sample of a Swedish general population. Society, health and vulnerability, vol. 9: 1    

Wall, E. & John, S. (2018). Return to Work After Long-Term Sick Leave : Stories of Employed Women With Common Mental Disorders. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 13: e4, ss. 1-7.  

Björk, A. , Rönngren, Y. , Selander, J. , Vinberg, S. & Hellzen, O. (2017). Perspectives on Everyday Suffering among People with Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Concurrent Mental Disorders. Open Journal of Nursing, vol. 7, ss. 583-598.    

Selander, J. (2016). Is Employer-Based Disability Management Necessary in a Social-Democratic Welfare State like Sweden?. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 11  

Rinaldo, U. & Selander, J. (2016). Return to work after vocational rehabilitation for sick-listed workers with long-term back, neck and shoulder problems : A follow-up study of factors involved. Work, vol. 55: 1, ss. 115-131.  

Selander, J. , Tjulin, Å. , Mussner, U. & Ekberg, K. (2015). Contact With the Workplace During Long-Term Sickness Absence and Worker Expectations of Return to Work. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 10    

Tjulin, Å. , Mussner, U. , Selander, J. & Ekberg, K. (2015). Learning Experiences in Return to Work Among Workplace Actors. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 10  

Nordenmark, M. , Gillander Gådin, K. , Selander, J. , Sjödin, J. & Sellström, E. (2015). Self-rated health among young Europeans not in employment, education or training-with a focus on the conventionally unemployed and the disengaged. Vulnerable Groups & Inclusion, vol. 6    

Selander, J. (2015). Sjuktalet ger en skev bild av verklighetens sjukfrånvaro. Dagens Nyheter,

Klockmo, C. , Marnetoft, S. , Selander, J. & Nordenmark, M. (2014). Important components to create personal working alliances with clients in the mental health sector to support the recovery process. International Journal of Rehabilitation Research, vol. 37: 1, ss. 40-47.  

Selander, J. & Buys, N. (2010). Sickness absence as an indicator of health in Sweden. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 5, ss. 40-47.  

Selander, J. , Marnetoft, S. , Åsell, M. & Selander, U. (2008). Internal locus of control and vocational rehabilitation. Work, vol. 30: 2, ss. 149-155.

Marnetoft, S. , Selander, J. , Åkerström, B. , Asplund, R. & Dahl, A. (2007). A comparison of perceived health, attitudes to work, leisure time, and social welfare systems among people in a rural area in the north of Sweden and among people in the city of Stockholm. Work, vol. 28: 2, ss. 153-164.

Asplund, R. , Marnetoft, S. , Selander, J. & Åkerström, B. (2007). Place of residence as a correlate of sickness absence in Sweden. International Journal of Rehabilitation Research, vol. 30: 2, ss. 147-151.  

Selander, J. , Marnetoft, S. & Åsell, M. (2007). Predictors for successful vocational rehabilitation for clients with back pain problems. Disability and Rehabilitation, vol. 29: 3, ss. 215-220.  

Selander, J. (2006). Economic Incentives for Return to Work in Sweden : In Theory and in Practice. International journal of Disability Management Research, vol. 1: 1, ss. 107-113.

Selander, J. & Marnetoft, S. (2005). Case-Management in Vocational Rehabilitation : A case study with promising results. Work, vol. 24, ss. 297-304.

Selander, J. , Marnetoft, S. , Åkerström, B. & Asplund, R. (2005). Locus of control and regional differences in sickness absence in Sweden.. Disability and Rehabilitation, vol. 27: 16, ss. 925-928.  

Asplund, R. , Marnetoft, S. , Selander, J. & Åkerström, B. (2005). Nocturia in relation to somatic health, mental health and pain in adult men and women. BJU International, vol. 95: 6, ss. 816-819.  

Asplund, R. , Marnetoft, S. , Selander, J. & Åkerström, B. (2005). Sleep in relation to sickness absence, unemployment and place of residence. Sleep and hypnosis, vol. 7: 1

Asplund, R. , Marnetoft, S. , Selander, J. & Åkerström, B. (2004). Sleep in relation to somatic health, mental health and pain. Sleep and Hypnosis, vol. 6: 4, ss. 148-154.

Selander, J. (2002). A farewell to welfare ? : [editorial]. Disability and Rehabilitation, vol. 24: 14, ss. 703.  

Jakobsson, B. , Schüldt Håård, U. , Selander, J. , Bergroth, A. & Ekholm, J. (2002). Improved co-operation in vocational rehabilitation with systematic rehabilitation group meetings.. Disability and Rehabilitation, vol. 24: 14, ss. 734-740.  

Marnetoft, S. U. & Selander, J. (2002). Long-term effects of early versus delayed vocational rehabilitation - a four-year follow-up. Disability and Rehabilitation, vol. 24: 14, ss. 741-745.  

Selander, J. , Marnetoft, S. , Bergroth, A. & Ekholm, J. (2002). Return to work following vocational rehabilitation for neck, back and shoulder problems : Risk factors reviewed. Disability and Rehabilitation, vol. 24: 14, ss. 704-712.  

Marnetoft, S. & Selander, J. (2000). Multidisciplinary vocational rehabilitation focusing on work training and case management for unemployed sick-listed people. International Journal of Rehabilitation Research, vol. 23: 4, ss. 271-279.

Böcker

Axelsson, R. , Bergroth, A. , Ekholm, J. , Marnetoft, S. , Schüldt Ekholm, K. , Selander, J. & Vahlne Westerhäll, L. (2006). Rehabiliteringsvetenskap : rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv. Lund : Studentlitteratur

Konferensbidrag

Tjulin, Å. , MacEachen, E. , Larsson, R. , Bigelow, P. , Vinberg, S. , Selander, J. & White, D. (2019). An International Online Work Disability Policy Course : How a University Partnership Became a Facilitator. Paper presented at the The Work Disability Prevention and Integration (WDPI) 2019, Odense, Denmark, June 4-7, 2019

Manuskript

Marnetoft, S. & Selander, J. A comparison of perceived health among employed and unemployed people in a rural area of Sweden. In manuscript..

Rapporter

Wall, E. , Selander, J. & Ljungdahl, J. (2022). Engagemang för personer med intellektuell funktionsnedsättning : Rapport för forskningsdelen av samverkansprojektet ”Engagemang för personer med intellektuell funktionsnedsättning” finansierat av Mittuniversitetet och Östersunds kommun 2021—2022. Östersund : Mittuniversitetet  

Ekberg, K. , Tjulin, Å. , Selander, J. & Müssener, U. (2014). Sociala kontakter - på gott eller ont?. Mälardalen University, Health and Welfare

Ekholm, J. , Bergroth, A. , Selander, J. , Marnetoft, S. , Schüldt Ekholm, K. , Jakobsson, B. , Ludvigsen Ehnhage, P. , Åhrberg, Y. & et al. (2002). Hinder och framgångsfaktorer i rehabiliteringsprocessen : En sammanfattning baserad på kvantitativa och kvalitativa studier av faktorerer eller företeelser associerade med långtidsjukskrivnas återkomst i arbete. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan, Centrum för socialförsäkringsforskning 2002:1).

Sidan uppdaterades 2023-09-21